دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - جواد تاج کی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جواد تاج کی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای حرفه ای علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1363
2 دکترای تخصصی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1393
:: ::