دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فرامرز مجیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرامرز مجیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
تاييديه‌ها و مجوز‌ها
# عناوین صلاحیت‌ها و اعتبارنامه‌ها توضیحات
1 گواهی ثبت اختراع راجع به ساخت یک نوع سرعت سنج جریان هوا با استفاده از حسگرهای NTC اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی -گواهی ثبت
:: ::