دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 ادامه دارد
2 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
3 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
4 عضو شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1/11/93 ادامه دارد
5 دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24/9/93 تاکنون
6 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 19/9/1393 تاکنون
7 عضو شورای علمی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 تاکنون
8 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
9 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
10 مدیر گروه اورژانس و پرستاری روان دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 1393 تاکنون
11 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مهر 1393
12 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 1386
13 رئيس دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
14 معاون آموزشی و پژوهشی پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
15 عضو ستاد مرکزی اساتید مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 ادامه دارد
16 عضو کمیته عفاف و حجاب دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 ادامه دارد
17 عضو شورای هماهنگی استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 ادامه دارد
18 عضو کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه تقویت زیرساخت های تجهیزاتی گروه های آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 ادامه دارد
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2755 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 62 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 108415907 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 26632 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir