دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از 1392
2 دو فصلنامه توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1392
3 Nursing Forum- Wiley Periodicals, Inc; PubMed از 2012
4 International Nursing Review; ISI از 2013
5 مجله علمی و پژوهشی نشریه پرستاری ایران- دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 1391
6 مجله علمی و پژوهشی حیات- دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 1391
7 مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386-1382 و 1395
8 Nursing Practice Today (NPT از 1391
9 مجله مراقبت اورژانس از 1395
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2881 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 109 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 111694751 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 24396 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir