Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - محمدرضا دین محمدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 ارزیابی نحوه درک از خطرات شغلی ناشی از بار کاری و نوبت کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر زنجان در سال 95 ملیحه آب نیکی دانشکده پزشکی زنجان 1395
2 بررسی میزان مواجهه با پدیده قلدری (bullying) در محل کار و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان سال 94 حمید میانجی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
3 بررسی تاثیر مشاوره و پیگیری تلفنی بر تبعیت درمانی و کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مزمن مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) شهر زنجان لیلا سلیمی عزت دانشکده پرستاری و مامایی 1395
:: ::