دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی ارتباط بین روند کیفیت مراقبت پرستاری و شدت بیماری در طول بستری بیماران دربخش ICU بیمارستان آیت الله موسوی زنجان نرگس محمدی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
2 بررسی شاخص های عملکرد اورژانس و میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 94 مرضیه مجیدپور دانشکده پرستاری و مامایی 1396
3 تدوین اولویت های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان: یک مطالعه دلفی پریما شهامتی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
4 همبستگی بین کفایت دیالیز با شاخص های تغذیه ای (بیوشیمیایی و آنتروپومتریک) در بیماران تحت همودیالیز دائمی مراکز دیالیز سطح استان زنجان، سال 1394-1393 خلیل یوسفی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
5 بررسی تاثیر تغییر وضعیت های مختلف بدن بر تغییرات فشار داخل کاف لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه ICU)) بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زهره ملکی دانشکده پرستاری و مامایی 1393
6 بررسی تاثیر کارگاه مراقبت های دمایی بر آمادگی تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت هیپوترمی بیماران ترومایی شهر زنجان، سال 1396 سمیه پوررضایی دانشکده پرستاری و مامایی 1397
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2758 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 63 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 108525515 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 26812 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir