دانشگاه علوم پزشکی زنجان
محمدرضا دین محمدی - کارنامه علمی کامل


mdinmohammadizums.ac.ir

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mdinmohammadizums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Mohammadreza_Dinmohammadi
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FZB3YPQAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190950622
نشانی ارکید http://orcid.org/0000-0003-4293-973X
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل محمدرضا دین محمدی
محل تولد زنجان
تاریخ تولد 1352
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى آموزش پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
وضعیت استخدامی رسمي- قطعي
نوع خدمت تمام وقت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
توصيف مختصر
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی همدان همدان ایران 1374 18.12
2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری علوم پزشکی تهران تهران ایران 1377 18.22
3 دکتری تخصصی پرستاری PhD علوم پزشکی ایران تهران ایران 1392 19.54
4 فلوشیپ یادگیری الکترونیک(ترکیبی) علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1398 گواهی نامه
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی عالی متوسط
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کارگاه های در زمینه آموزش پرستاری(فرایند پرستاری، معاینه فیزیکی،فوریت های پزشکی و ... )، روش تحقیق کمی و کیفی، مقاله نویسی،نقد مقالات، رفرنس 1382
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات تحریریه مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه EDC دانشگاه 1393 -
2 شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
3 شورای های پژوهشی و آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 -
4 شورای هماهنگی پرستاری استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
5 شورای نظارت و ارزشیابی بیمارستان های استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
6 شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
7 شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
8 مدیر گروه پرستاری اورژانس و روان دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1394
9 عضو مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 -
10 سردبیر مجله علمی و ترویجی مراقبت اورژانس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1397
11 رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
12 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
13 کمیته EDO دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 -
14 شورای پژوهشی دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
15 کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
16 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1392 1393
17 معاونت آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1397
18 معاونت پژوهشی دانشکده و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
19 کمیته پژوهش در آموزشی دانشگاه EDC دانشگاه 1396 -
20 کمیته دانش پژوهی دانشگاه EDC دانشگاه 1398 -
21 شورای کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهش دانشگاه 1398 -
22 کمیته ارزشیابی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396 -
23 دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1397
24 عضو منتخب هیات علمی کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
25 کمیته اعتباربخشی برنامه ای دانشگاه EDC دانشگاه 1397 -
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، مراقبت از تروما، هیپوترمی 1377
2 پژوهش های کیفی (بویژه رویکرد گراندد تئوری، تحلیل محتوی و مطالعه دلفی) و تحلیل مفهوم (رویکرد تحولی راجرز) 1388
3 مراقبت های ویژه 1393
4 آموزش پرستاری(تئوری و بالینی)، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی 1380
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تدریس دروس دانشجویان ارشد پرستاری ویژه (مباحث پایش های پیشرفته پرستاری، تروما، کلیه، دیالیز، غدد، انکولوژی) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
2 تدریس بالینی اکثر واحد های داخلی جراحی(4-1)، دیالیز، کودکان، فوریت های پرستاری و پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1384 تاکنون
3 روش تحقیق در پرستاری دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1387 تا 1389
4 فناوری و اطلاعات دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1387
5 کمک هاي اوليه دانشجویان دکتری داروسازی ، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1387
6 اکثریت واحدهای درسی دانشجویان تکنسین فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1384 تاکنون
7 پرستاري ويژه دياليز کارشناسی پرستاری "
8 فوريت هاي پرستاري دانشجویان پرستاری ، اتاق عمل و هوشبری "
9 اکثريت واحدهاي داخلي جراحي(4-1) کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1377 تاکنون
10 بررسي وضعيت سلامت کارشناسی پرستاری "
11 تدریس اطلاع رسانی پزشکی دانشجویان ارشد داخلی جراحی و سلامت جامعه و پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
12 تدریس دروس دانشجویان ارشد پرستاری اورژانس(مباحث تروما، کلیه، دیالیز) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
13 تدریس درس روش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه و پرستاری اورژانس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای داانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
2 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
3 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1394
4 روش تحقیق کمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران 1391
5 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
6 مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1388
7 فوریت های پرستاری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان حکیم هیدجی 1381
8 روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1383
9 فرایند پرستاری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان های امام حسین (ع) 1382
10 ارزیابی و معاینات فیزیکی دوره دوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380
11 فرایند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380
12 ارزیابی و معاینات فیزیکی دوره اول دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1379
13 کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی برای اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
14 کارگاه روش تحقیق کمی و پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تاثیر مایع دیالیز سرد بر کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت و آنمی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان آموزشی حضرت ولیعصر (عج) زنجان فاطمه مرادی، علی ایمانی و محمدرضا دین محمدی( مجری سوم) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1396
2 بررسی رضايتمندی بيماران و همراهان آنها از خدمات اورژانس پيش بيمارستانی سطح شهرستان زنجان محمدرضا دین محمدی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت : کد طرح: A-11-85-5 دانشکده پرستاری و مامایی تهران در حال اجرا 1395
3 تعیین وضعیت فارغ التحصیلان رشته های اتاق عمل، پرستاری، مامایی و هوشبری سالهای 4981-98 محمدرضا دین محمدی، مهدی موسایی فرد و مهناز افشار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1396
4 بررسی مقایسه ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی )دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت های بعد از عمل در دو گروه آموزشی نظام قدیم و کاراموزی در عرصه(پایان نامه کارشناسی ارشد) محمدرضا دین محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1377
5 تدوین اولویت های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- روش دلفی کیفی دکتر محمدرضا دین محمدی(مجری دوم) معاونت پژوهشی علوم پزشکی تهران- HSR دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1393
6 تبیین فرایند اجتماعی شدن حرفه دانشجویان پرستاری: گراندد تئوری (رساله دکتری تخصصیPhD) محمدرضا دین محمدی، دکتر حمید پیروی و دکتر ندا مهرداد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی تهران دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1392
7 بازخورد در آموزش باليني پرستاري: يک تحقيق کيفي دکتر محمدرضا دین محمدی، دکتر حمید پیروی، دکتر معصومه ایمانی پور طرح مشترک بین دانشگاه های علوم پزشکی تهران و زنجان دانشکده پرستاری و مامایی تهران در حال اجرا 1393
8 بررسی الگوهای مطالعه ای دانشجویان پرستاری و مامایی محمدرضا دین محمدی(استاد راهنما) معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان(کمیته تحقیقات دانشجویی) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تکمیل شده 1385
9 ارزیابی درونی آموزش تئوری پرستاری و مامایی محمدرضا دین محمدی(همکار طرح) EDC دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تکمیل شده 1384
10 بررسی عوامل مرتبط با بازگشت مجددمعتادان به اعتیاد سازمان بهزیستی زنجان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان سازمان بهزیستی زنجان تکمیل شده 1384
11 آنمی و عوامل مربوط به بیماران تحت همو دیالیز بیمارستان شهید بهشتی زنجان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان مرکز دیالیزبیمارستان شهید بهشتی تکمیل شده 1382
12 1-بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای بیماران تحت همو دیالیز مزمن محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان مرکز دیالیزبیمارستان شهید بهشتی تکمیل شده 1380
13 بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارتباط ان با وضعیت تحصیلی از دید گاه آنان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1384
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی میزان بروز هیپوترمی و عوامل مرتبط با آن در مراقبت از تروما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1397 رقیه حسن دوست دانشکده پرستاری و مامایی 1398
2 بررسی کیفیت انتقال داخل بیمارستانی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دریکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1398 معصومه قدیمی دانشکده پرستاری و مامایی 1398
3 بررسی تاثیر کارگاه مراقبت های دمایی بر آمادگی تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت هیپوترمی بیماران ترومایی شهر زنجان، سال 1396 سمیه پوررضایی دانشکده پرستاری و مامایی 1397
4 بررسی تاثیر گرم کردن مجدد بر پیامد صدمه، وخامت صدمه و گازهای خون شریانی بیماران ترومایی بستری در بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان سارا صادقی دانشکده پرستاری و مامایی 1397
5 بررسی ارتباط بین روند کیفیت مراقبت پرستاری و شدت بیماری در طول بستری بیماران دربخش ICU بیمارستان آیت الله موسوی زنجان نرگس محمدی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
6 بررسی شاخص های عملکرد اورژانس و میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 94 مرضیه مجیدپور دانشکده پرستاری و مامایی 1396
7 تدوین اولویت های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان: یک مطالعه دلفی پریما شهامتی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
8 همبستگی بین کفایت دیالیز با شاخص های تغذیه ای (بیوشیمیایی و آنتروپومتریک) در بیماران تحت همودیالیز دائمی مراکز دیالیز سطح استان زنجان، سال 1394-1393 خلیل یوسفی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
9 بررسی تاثیر تغییر وضعیت های مختلف بدن بر تغییرات فشار داخل کاف لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه ICU)) بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زهره ملکی دانشکده پرستاری و مامایی 1393
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تدوین اولویت‌های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان: یک مطالعه دلفی شهامتی پریما، دین محمدی محمدرضا، آقاجانلو علی مراقبت اورژانس 1396 مقاله کامل مقاله کامل
2 بررسی تاثیر مشاوره و پیگیری تلفنی بر تبعیت درمانی و کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مزمن لیلا سلیمی عزت، نسرین حنیفی، محمدرضا دین محمدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1396 مقاله کامل مقاله کامل
3 رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1395 مرضیه مجیدپور، محمدرضا دین محمدی؛ سقراط فقیه زاده نشریه مراقبت اورژانس 1396 مقاله کامل مقاله کامل
4 ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران ترومایی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش‌های اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۶ . . ۱۳۹۶; ۱ (۳) :۱۱-۱۷ صادقی محمدی سارا، دین محمدی محمدرضا نشریه ایرانی مراقبت اورژانس 1396 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 عوامل و شرايط حرفه‌ای و خارج حرفه‌ای مؤثر بر اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجويان کارشناسی پرستاری ايران: يک مطالعه کيفی دکتر محمدرضا دين محمدی، دکتر امير جلالی ، دکتر حميد پيروی مجله دانشکده پرستاری و مامايی اروميه 1394 مقاله کامل مقاله کامل
6 تجربه دانشجويان پرستاری در محيط های بالينی: خشونت عمودی محمدرضا دين محمدي، حميد پيروي، ندا مهرداد نشریه پرستاری ایران 1394 مقاله کامل مقاله کامل
7 معرفی نظریه دگردیسی حرفه‌ای دانشجویان کارشناسی پرستاری و کاربرد آن در آموزش پرستاری محمد رضا دین محمدی, امیر جلالی, حمید پیروی نشریه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1394 مقاله کامل مقاله کامل
8 فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ملکی زهره، دین‏ محمدی محمدرضا، نقیبی ترانه. مجله علوم اعصاب شفای خاتم 1394 مقاله کامل مقاله کامل
9 تجربه سال آخر دانشجويان کارشناسی پرستاری در محيط های بالينی: فخر حرفه ای محمدرضا دين محمدی و همکاران فصلنامه توسعه آموزش زنجان 1393 مقاله کامل مقاله کامل
10 پدیده سلطه گری/ سلطه پذیری Oppression در حرفه پرستاری و چگونگي مديريت آن محمدرضا دین محمدی و همکاران فصلنامه پژوهشی بیمارستان، سال 12، شماره 2، تابستان 1392 مقاله کامل مقاله کامل
11 بررسی رضایت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاهی شهر کرمانشاه از رعایت حقوق بیمار ، 1390 محمدرضا دین محمدی (نفر دوم) مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 1392 مقاله کامل مقاله کامل
12 تحليل مفهوم اجتماعي شدن حرفه اي در پرستاري: رويكرد تكاملي راجرز محمدرضا دين محمدي ، فروغ رفيعي ، حميد پيروي ، ندا مهرداد فصلنامه حيات، شماره 45، تابستان 1389 1389 مقاله کامل مقاله کامل
13 نقش مردان در حرفه پرستاري: يك مطالعه تلفيق در تحقيق امير جلالي، حميد پيروي، محمدرضا دين محمدي، نعيمه سيدفاطمي، ابراهيم عزتي فصلنامه علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد 1389 مقاله کامل مقاله کامل
14 بازخورد: عنصر اساسي آموزش باليني محمدرضا دين محمدي ، امير جلالي، فريده باستاني، سرور پرويزي، ليلي بريم نژاد مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، شماره 23، پاييز 1388 1388 مقاله کامل مقاله کامل
15 بررسي عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر بر گرايش مجدد به مصرف مواد افيوني از ديدگاه معتادان خودمعرف مركز پذيرش، درمان و پيگيري سازمان بهزيستي زنجان محمد‌رضا دين‌محمدي، كورش اميني، محمدرضا يزدانخواه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، شماره 59، تابستان1386 1386 مقاله کامل مقاله کامل
16 اختلال هاي الگوي خواب در پرستاران بيمارستان هاي منتخب زنجان نسرين بهرامي نژاد ، رقيه حيدري ، مهناز افشين جو ، محمدرضا دين محمدي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 40، پاييز 1385 1385 نامه به سردبیر نامه به سردبیر
17 مرور مطالعات : دستورالعمل هاي جديد در زمينه احياي قلبي - تنفسي محمدرضا دين محمدي ، كورش اميني ، ابوالفضل رحيمي فصلنامه پرستاري و مامايي (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)، شماره 55، زمستان 1385 1385 مقاله کامل مقاله کامل
18 افق ها و رهنمودهای جدید احیائ قلبی عروقی پیشرفته محمد رضا دين محمدي فصل نامه علمی –آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، جلد 4؛شماره 15 1383 مقاله کامل مقاله کامل
19 بررسي مشخصات فردي، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي و طبي بيماران تحت همودياليز مركز دياليز شهيد بهشتي زنجان محمد رضا دين محمدي فصلنامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان، شماره 47، زمستان 1381 و بهار 1382 1382 مقاله کامل مقاله کامل
20 بررسی مقایسه ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی )دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت های بعد از عمل در دو گروه آموزشی نظام قدیم و کاراموزی در عرصه محمد رضا دين محمدي فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان، جلد 11، شماره 43 1381 مقاله کامل مقاله کامل
21 بررسي برخي از شاخص هاي تغذيه اي بيماران تحت همودياليز محمد رضا دين محمدي ، محمد حسين پور معماري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، شماره 39، زمستان 1381 1381 مقاله کامل مقاله کامل
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 شرکت در بیش از 25 کنگره سراسری داخلی با ارائه مقاله محمدرضا دین محمدی در حوزه های پرستاری، پزشکی و آموزش تا88 شفاهى
2 Analysis of professional socialization concept in nursing Mohammadreza Dinmohammadi etal. The 1st Global Congress for Qualitative Health Research 2011 شفاهى
3 عوامل و شرایط حرفه ای و خارج حرفه ای موثر بر اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری ایران: یک مطالعه کیفی محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی هیجدهمین همایس سراسری آموزش پزشکی تهران 1396 پوسترى
4 تبیین فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی، ندا مهرداد هیجدهمین همایس سراسری آموزش پزشکی تهران 1396 شفاهى
5 تدوین اولویت های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان : یک مطالعه دلفی محمدرضا دین محمدی،علی آقاجانلو، پریما شهامتی دومین کنگره ملی تروما 1395 پوسترى
6 تجربه دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی : خشونت عمودی محمدرضا دین محمدی، مهدی موسایی فرد چهارمین کنگره اخلاق پزشکی ایران 1394 پوسترى
7 بررسی فشار کاف لوله داخل تراشه دهانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی و غیر ترومایی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1394 محمدرضا دین محمدی، زهره ملکی، ترانه نقیبی اولین کنگره سالانه انجمن علمی تروما ایران 1394 شفاهى
8 Undergraduate student nurses experience in clinical environment: vertical violence محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی 1393 شفاهى
9 به کارگیری نظریه دگردیسی حرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری در آموزش، مدیریت و خدمات پرستاری محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی کنگره آموزش پرستاری و مامایی: از تئوری تا عمل: ارتقاء کیفیت آموزش بالینی 1393 شفاهى
10 مقایسه مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری سال دوم و چهارم علوم پزشکی زنجان محمدرضا دین محمدی (نفر دوم) پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزد 1393 شفاهى
11 تجربه سال آخر دانشجویان کارشناسی پرستاری در محیط های حرفه ای : فخر حرفه ای محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزد 1393 پوسترى
12 تجارب یادگیری دانشجویان در محیط های بالینی: یک تحقیق کیفی محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی، ندا مهرداد چهاردهمین همایس سراسری آموزش پزشکی تهران 1392 پوسترى
13 کنکاشی پیرامون سلطه گری/ سلطه پذیری در پرستاری محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی، محمدعلی چراغی جایگاه حرفه پرستاری و پرستاری حرفه ای در نظام سلامت 1390 شفاهى
14 بازخورد عنصر اساسی در آموزش بالینی محمدرضا دین محمدی و همکاران دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1388 شفاهى
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از 1392- عضو هیات تحریریه
2 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی از 1392- عضو هیات تحریریه
3 مجله مراقبت اورژانس 1395- معاون سردبیر و عضو هیات تحریریه
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 کمیته علمی همایش سراسری ارتقاء سلامتی 1382
2 کمیته علمی همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی 1384
3 کمیته علمی همایش سراسری دانشجویی پرستاری جامعه و سلامت 1385
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دبير همايش سراسري ارتقاء سلامتي 1382
2 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383
3 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382
4 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382
5 دبير همايش سراسري آموزش در پرستاري و مامایی 1384
6 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو سازمان نظام پرستاری
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه تقویت زیرساخت های تجهیزاتی گروه های آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 1397/8/10
2 عضو شورای هماهنگی استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 1397/8/10
3 عضو کمیته عفاف و حجاب دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 1397/8/10
4 عضو ستاد مرکزی اساتید مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 1397/8/10
5 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 ادامه دارد
6 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
7 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
8 عضو شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1/11/93 1397/8/10
9 دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24/9/93 تاکنون
10 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 19/9/1393 1397/8/10
11 عضو شورای علمی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1395
12 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
13 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
14 مدیر گروه اورژانس و پرستاری روان دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 1393 تاکنون
15 رئيس دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
16 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 1386
17 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مهر 1393
18 معاون آموزشی و پژوهشی پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
19 معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397/10/5 ادامه دارد
20 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397/10/15 ادامه دارد
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از 1392
2 دو فصلنامه توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1392
3 Nursing Forum- Wiley Periodicals, Inc; PubMed از 2012
4 International Nursing Review; ISI از 2013
5 مجله علمی و پژوهشی نشریه پرستاری ایران- دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 1391
6 مجله علمی و پژوهشی حیات- دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 1391
7 مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386-1382 و 1395
8 Nursing Practice Today (NPT از 1391
9 مجله مراقبت اورژانس از 1395
برگشت به صفحه کارنامه علمی