دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین معصومی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مشاوره در امور توانبخشی
2 اسیب شناس گفتار و زبان
3 درمانگر کلیه اختلالات گفتاری در کودکان و بزرگسالان
4 درمانگر کودکان عقب مانده ذهنی در امر توانبخشی 1366
5 کاربرد انواع وسایل کمک اموزشی در تدریس و تغییر رفتار
6 کاربرد انواع مهارتهای اموزشی در تدریس
7 روش تدریس بر اساس اصول روانشناسی یادگیری
8 تحلیل و مطالعه تغییر رفتار در سلامتی
9 طراحی روش تدریس 1373
:: ::