دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارتباط بین سبک های ترجیحی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری زینب قهرمانی -کوروش امینی - مهین روحانی -اقوامی اقوامی علمی پژوهشی 92 مقاله کامل
2 باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه معلولین زینب قهرمانی -دکترنرگس حیدری -دکتر مینا شعبانی- اقوامی -مهری حریری شعبانی -اقوامی علمی -پژوهشی 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواد بستری در بخش مراقبت ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی - آذر آوازه -فریدون اسکندری -زینب قهرمانی - میثم نعمتی خواه- مهناز افشین جو- اقوامی علمی پژوهشی 1393 مقاله کامل
4 نقش باورهای مذهبی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مژگان السادات اقوامی -زینب قهرمانی- مهناز افشین جو- محمد رضا حمزه پور- مرتضی ترابی احمدی علمی -ترویجی 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 تاثیر آموزش به دو روش گروهی و لوح فشرده بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 ساله مبتلا به آسم مژگان السادات اقوامی - شهلا محمد زاده -ملوک جلال منش -رضا زارع - علمی پژوهشی 1390 مقاله کامل
6 رضایت دانشجویان پرستاری از کارورزی عرصه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1389 مژگان السادات اقوامی - علمی -ترویجی 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 ارتباط بین ویژگی¬های شخصیتی، سبک¬های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی زنجان زینب قهرمانی -کوروش امینی -مژگان السادات اقوامی آموزش پرستاری چکیده مقاله
:: ::