[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
:: فرم گزارش خطا ::

کد رهگیرى این فرم: P357-F435-U0-N397311          
[ چاپ فرم ]
به  لحاظ تلاش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی پیش بیمارستانی و اثرات مطلوب آن در امنیت سازمان ، نیازمند مشارکت همگی کارکنان از طریق گزارش خطا در خصوص اصلاح فرآیندها می باشیم ، لطفاً برای جلوگیری از بروز و تکرار آن ، خطاهایی را که مشاهده می نمایید در فرم زیر ثبت و ارسال نمایید.
از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدر دانی می شود.

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
تاریخ و شیفت

تاریخ شمسى:

نام پایگاه اورژانس
سمت گزارش دهنده
مدرک تحصیلی گزارش دهنده
سابقه خدمت
سمت فرد خطا کار
نوع خطا
علت خطا
خطا منجر به آسیب به کدامیک از موارد ذیل شده است؟
 بیمار
 همراه بیمار
 تجهیزات
 پرسنل
 هیچکدام
اقدامات انجام شده جهت رفع خطا
راه کارهای پیشنهادی در جهت رفع اینگونه خطاها


مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی