دوره 10، شماره 25 - ( 3-1396 )                   جلد 10 شماره 25 صفحات 82-92 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان ، ایران.
چکیده:   (5572 مشاهده)

زمینه و هدف: هنگامی که دانشگاهی می‌خواهد به سمت کارآفرینی حرکت کند، باید فرهنگ کل دانشگاه به فضای کارآفرینانه تبدیل شود .بر اساس اهمیت فرهنگ کارآفرینانه و عوارض شناخته شده آن و بنا بر گزارشاتی که از نامطلوب بودن آن در بعضی دانشگاه‌ها ارایه شده است، مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی شکاف میان ادراکات و انتظارات اعضای هیات علمی از توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی-مقطعی است. جامعه­ی آماری تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 205 عضو هیات علمی در خردادماه 1395 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه­ی توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی با ضریب آلفای کرونباخ 71/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی گروه‌های هم‌بسته با کمک نرم افزار SPSS21 استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین ادراکات از توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی و هر سه مولفه‌ی آن (عامل مدیریتی، عامل انسانی-روان‌شناختی و جهت‌گیری‌های استراتژیک) از میانگین انتظارات اعضای هیات علمی پایین‌تر بود (05/0P>). هم‌چنین بین ادراکات و انتظارات اعضای هیات علمی از توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی بر حسب جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0P<).

نتیجه‌گیری: بین وضع موجود و مطلوب توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی شکاف معنی‌داری وجود دارد و برای کاهش این شکاف، مدیران عالی دانشگاه باید به عوامل موثر در توسعه­ی فرهنگ کارآفرینی یعنی عامل مدیریتی، عامل انسانی-روان‌شناختی و جهت‌گیری‌های استراتژیک توجه بیشتری داشته باشند.

متن کامل [PDF 302 kb]   (510 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: عمومی
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱