دوره 10، شماره 25 - ( 3-1396 )                   جلد 10 شماره 25 صفحات 14-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (7975 مشاهده)

زمینه و هدف: یادگیری الکترونیکی توانایی لازم برای یادگیری از طریق فناوری اطلاعات را در دانشجویان ایجاد کرده و فرایند یادگیری را تسهیل می­نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر متغیرهای روانشناختی بر تمایل به یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت پذیرفت.

روش بررسی: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه، 4780  نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی شیراز بوده است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 355 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه استاندارد مربوط به متغیرهای روانشناختی پژوهش است. امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده­ها با بهره گیری از نرم افزار (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه‏ی مثبت و معنادار متغیرهای هنجار ذهنی و خود کارآمدی کامپیوتر بر نگرش به یادگیری، سودمندی ادراک شده و یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان است. همچنین نتایج نشان داد که متغیر های واسطه­ای پژوهش اثر مستقیم و معناداری بر متغیر ملاک یعنی یادگیری الکترونیکی دارد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مبتنی بر اینکه متغیر سودمندی ادراک شده  بیشترین اثر را بر یادگیری الکترونیکی دارد، به مدیران دانشگاه­ها توصیه می­گردد با اتخاذ روش­های مناسب فواید استفاده از یادگیری الکترونیکی را برای دانشـجویان تبییـن نموده و هم چنین تلاش نمایند توانایی­های آنان را در این زمینه بهبود دهند.

متن کامل [PDF 319 kb]   (746 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: عمومی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱