-

  

اعضای هیات علمی( به ترتیب حروف الفبا):


مدیر مسوول
 
 
دکتر پرویز قزلباش
 دکترای تخصصی رادیولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 رزومه: http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۲۵۲۴
ایمیل:dr.ghezelbashzums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۱۵۶۲۴۲-۰۲۴

سردبیر مجله
 
 
دکتر کوروش امینی
دکترای تخصصی آموزش پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?cv=۸۶&slc_lang=en
ایمیل:koroshzums.ac.ir
شماره تلفن: ۳۳۱۵۶۲۶۳-۰۲۴

مدیر اجرایی مجله
 
 
دکتر علی رمضانی
دکترای تخصصی  بیوتکنولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۴۴۴
ایمیل: ramazaniazums.ac.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۴۵۹۰۳-۰۲۴

 اعضای هیات تحریریه
 
  
 
دکتر مهدی اسکندری
دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۱۲۹
ایمیل:mehdieskzums.ac.ir
دکتر معصومه ایمانی پور
دکتری تخصصی آموزش پزشکی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ تهران؛ ایران
رزومه: http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Imanipour-M/page۱/lang/Fa
ایمیل: m_imanipourtums.ac.ir
شماره تماس:۶۱۰۵۴۳۱۹ -۰۲۱     ۶۱۰۵۴۳۴۰-۰۲۱
دکتر حسین چیتی
فوق تخصص غدد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?cv=۳۴۹&mod=scv&slc_lang=fa&sid=۱&print=۱
ایمیل:dr.chitizums.ac.ir
  
 
 
دکتر مهرداد حمیدی
دکترای فارماسیوتیکس، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۲۳۳
ایمیل:hamidimzums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴
 
 
 
دکتر مریم خزائی پول
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۲۰۹۴
ایمیل:maryamkhazaeezums.ac.ir
 
 
  
دکتر فرامرز دوبختی
دکترای فارماسیوتیکس، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۲۳۲
ایمیل:fdobakhtizums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴
 
 
دکتر محمدرضا دین محمدی
دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۸۵
ایمیل: zums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۱۴۸۳۱۲-۰۲۴
 
 
 
دکتر علی رستمی
دکترای فارماکولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۱۶۷
ایمیل: zums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دکترای تخصی آموزش پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۳۸۶
ایمیل:ramazanibadrzums.ac.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۴۴۰۰۱-۰۲۴
 
 
 
دکتر امید ساعد
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی،استادیار  دانشگاه علوم پزشکی، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۲۲۳۴
ایمیل:o.saedzums.ac.ir
 
 
 
دکتر میترا قریب
 دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رزومه:www.tums.ac.ir/faculties/gharibmi
ایمیل:gharibmitums.ac.ir
شماره تلفن:۴۲۰۳۶۰۰۱-۰۲۱
 
 
 
دکتر گیتی کریمخانلوئی
دکترای آموزش زبان انگلیسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۹۰
ایمیل:ghitizums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۴۴۰۳۰۱-۰۲۴
 
 
  
دکتر آیین محمدی
 دکترای آموزش پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران
رزومه:http://tums.ac.ir/faculties/aeen_mohammadi
ایمیل:aeein_mohammaditums.ac.ir
شماره تلفن:۴۲۰۳۶۰۰۱-۰۲۱
 
 
 
دکتر علی محمدی
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۴۴
ایمیل:alizums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۷۷۲۰۹۳-۰۲۴
 
 
 
 
دکتر محمدرضا مهراسبی
 دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۱۹۵
ایمیل:zmehrzums.ac.ir 
شماره تلفن:۳۳۷۷۲۰۹۳-۰۲۴
 
 
 
 
 
دکتر زهره سادات میرمقتدایی
 دکترای آموزش پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران
رزومه:http://www.tums.ac.ir/faculties/mirmoghtadaie?lang=fa
ایمیل:mirmoghtadaeisina.tums.ac.ir
شماره تلفن:۴۲۰۳۶۰۰۱- ۰۲۱
 
 
 
دکتر آذین نوریان
دکترای تخصصی ارتودنسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۲۰۸۹
ایمیل:a.nourianzums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۱۴۸۳۱۸-۰۲۴
 
 
 
 
دکتر محمد مسعود وکیلی
دکترای آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
رزومه:http://zums.ac.ir/cv.php?mod=bcv&slc_lang=fa&sid=۱&cv=۳۲۸
ایمیل:vakilizums.ac.ir
شماره تلفن:۳۳۷۷۲۰۹۳-۰۲۴

اعضای هیات علمی بین المللی
 
Basim Abdulla Almothafar
Associate Professor in general surgery, Fellow of royal College of Physicians and surgeons –Glasgow , former Academic staff in ( University Malaysia Sabah – Malaysia , UCSI university – Malaysia , Sultan Qaboos university –Oman ), interested in Emergency surgery and in Medical education.
cv:http://staff.uokufa.edu.iq/en/contact.php?basim.almothafar
Email Address: basim.almothafaruokufa.edu.iq
Rehan Ahmed Khan
Associate Professor of Surgery, Islamic International Medical College, Riphah University, Pakistan.
Email Address:rehan.ahmedriphan.edu.pk
Zohreh Eslami
Associate Professor of Teaching, Learning, and Culture, College of Education and Human Development Texas A&M University 
CV:https://directory.cehd.tamu.edu/view.epl?nid=zrasekh
Email Address: zeslamitamu.edu
Phone:(۹۷۹) ۸۴۵-۸۳۸۴
Jonas Nordquist
Associate Professor of Medical Case Centre, Department of Medicine (Huddinge), M۵۴ Stockholm
CV:https://ki.se/en/people/jonord
Email Address:Jonas.Nordquistki.se
Dhirawit Pinyonatthagarn
Associate Professor of  Linguistics, Bodhisastra University Florida, USA
Email Address:dhirapingmail.com
Phone: +۶۶ ۸۱ ۸۷۷ ۰۷۲۹

  


دفعات مشاهده: 11636 بار   |   دفعات چاپ: 1710 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 276 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb