-

 

درباره ی مجله
مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی یک مجله مبتنی بر مرور همتا (
Peer-reviewed ) با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه آموزش پزشکی و برقراری تبادلات علمی بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی، به صورت الکترونیک منتشر می شود.  انتشار مقالات بصورت پژوهشی اصیل (Original research article) ، ‌مقالات مروری (Review articles)، مقالات کوتاه (Short Communication) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) ) می باشد که استخراج شده از مطالعات توصیفی، تحلیلی، مداخله ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل، روانسنجی ابزارها و تحقیقات کیفی هستند.

  در مقالات مروری داشتن حداقل ۳ رفرنس از مقاله  نویسندگان الزامی است.

حیطه های مجله
  - سیاستگذاری، رهبری و
مدیریت  آموزشی در علوم پزشکی
  -تدوین و بازنگری برنامه های آموزش علوم پزشکی
  - شیوه‌های یاددهی و یادگیری در علوم پزشکی
  - تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
 - سنجش ، ارزیابی و ارزشیابی در آموزش علوم پزشکی
  - آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 - اخلاق در آموزش علوم پزشکی

 

  نحوه‌ی ارسال دست نوشته(Manuscript): نویسندگان می‌توانند با مراجعه به سایت مجله به آدرس http://www.zums.ac.ir/edujournal و ثبت نام در سایت مجله مقاله ی خود را به صورت آنلاین ارسال بنمایند .

  همراه دست ‌نوشته باید یک نامه تایپ شده ( Cover letter ) به سردبیر، شامل عنوان و اسامی نویسنده یا نویسندگان و اعلام این که این دست ‌نوشته در مجلات دیگر چاپ نشده است و یا همزمان در حال بررسی نمی‌باشد، ارسال گردد. 
درصورتی که همزمان به  مجله دیگری ارسال شود قطعا با آن مجله مکاتبه می شود و عواقب آن به عهده نویسنده مسوول می باشد.

ارسال پرسشنامه و یا ابزار تحقیق همراه با فایل مقاله الزامی می باشد.

 

  دست‌نوشته (Manuscript): باید بر روی کاغذ ، با حاشیه ‌ گذاری از هر طرف ۵ /۲ سانتیمتر و فاصله­ی بین خطوط ۵ /۱ سانتی‌متر با نوع و اندازه ‌ی حروف به ترتیب زبان فارسی B lotus شماره‌ی ۱۲ و برای زبان انگلیسی Times New Roman شماره‌ی ۱۰ با Microsoft Word ۲۰۰۳-۲۰۰۷ تایپ شود . عکس‌ها و جداول به ترتیب شماره در متن در داخل دست نوشته جای گذاری شوند.

  صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مشخصات آنها و آدرس و شماره تلفن نویسنده مسوول باشد.

   متن مقاله  شامل  چکیده، مقدمه ، روش‌ بررسی، یافته‌ها، بحث، تقدیر و تشکر و منابع باشد.

   چکیده: تمام مقالات اصلی باید دارای چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی با حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد. چکیده باید شامل بخش‌های زمینه و هدف، روش‌ بررسی، یافته‌ها و نتیجه گیری باشد. در پایان چکیده مقاله ۵-۳ کلمه کلیدی قرار می‌گیرد که تنها با استفاده از راهنمای MESH در آدرس ( http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ) استخراج گردند.

   مقدمه: در این بخش اهداف و علل انجام مطالعه آورده می‌شود؛ بنابراین نیازی به ارائه گسترده مطالب موجود در متون علمی نیست. در این بخش باید از ارائه اطلاعات، یافته‌های و نتایج مطالعه خودداری گردد.

   روش‌ بررسی: این بخش شامل ارائه دقیق مشاهدات، مداخلات و روش‌های مورد استفاده در مطالعه است. اگر روش مورد استفاده شناخته شده است فقط منبع آن ذکر گردد اما اگر روشی نوین است، باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل درک و به طور عینی قابل انجام و تکرار باشد. در مورد نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری باید سال و ویرایش آن در پرانتز و پس از نام آن ذکر گردد. در صورتی که مطالعه دارای پرسش‌نامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن لازم است؛ در مورد پرسش‌نامه‌های استاندارد ذکر نام و مرجع آن کافی است .کد مصوبه اخلاق معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه الزامی است .

   یافته‌ها: این بخش به صورت متن همراه با جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردد. محتوای جداول نباید به صورت کامل در متن ارائه شوند، بلکه کافی است با ذکر شماره جدول، شکل و یا نمودار به آنها اشاره شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها هر کدام باید در یک صفحه جداگانه و پس از منابع، در پایان دست‌نوشته آورده شوند. در این بخش فقط یافته‌ها ارائه می‌شود و باید از ذکر دلایل و استدلال‌های مرتبط با آن خودداری گردد.

   بحث: در این بخش در ابتدا به یافته‌های مهم اساسی مطالعه و سپس تشابه و تفاوت‌های آن با یافته‌های سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. ذکر جزئیات کامل یافته‌ها در این بخش لازم نیست. تأکید بر یافته‌های جدید و با اهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این که فرضیه ارائه شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری می‌باشد.

  نتیجه گیری: هدف این بخش، ذکر دلیل اصلی انجام تحقیق، تحلیل و تفسیر یافته‌ها و همچنین نتیجه‌گیری کلی ( Conclusion ) است.

   تقدیر و تشکر: تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند باید در این بخش مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجرای تحقیق فعالیت داشته‌اند.

   جدول‌ها: تعداد محدود جدول با توجه به حجم مطالعه و مقاله، همراه با ذکر عنوان آن در بالای جدول مورد قبول خواهد بود. ارسال جداول فقط تحت نرم‌افزار MSWord مورد قبول است. توضیحات اضافی در خصوص محتوای جداول باید به صورت پی‌نوشته و در پایین جدول باشد. جدول‌ها باید در صفحات جداگانه و در پایان دست نوشته (پس از منابع) قرار داده شوند.

   شکل‌ها: تعداد محدود شکل همراه ذکر عنوان آن در زیر شکل یا نمودار و با فرمت TIF ,GIF و JPEG قابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند.

   راهنمای نگارش منابع : شماره ‌ی منابع در متن به ترتیب استفاده و در داخل پرانتز آورده شود . منابع در انتهای مقاله به ترتیب ارائه شده درمتن و به زبان انگلیسی به فرمت Vancouver به کمک نرم افزار EndNote یا Reference Manager نوشته شود  و همچنین الزامی است ۵۰ درصد از رفرنس ها  لاتین باشد.
 دریافت
EndNote برای نویسندگان

  مجلات ‌:

  ۱ - Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Eearly and follow-up angiography in minimally invasive coronary by pass without mechanical stabilization. Ann Thorac Surg, ۲۰۰۰; ۶۹(۲): ۵۶-۶۰.

 

  هنگام‌ ذکر اسامی‌ نویسندگان‌، در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر بود، مشخصات‌ ۳ نویسنده‌ی اول‌ به طور کامل‌ نوشته‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ عبارت‌ « et al » اشاره شود. بدیهی است اگر تعداد نویسندگان مقاله برابر یا کم‌تر از ۶ نفر بود ذکر مشخصات تمامی آنان ضرورت دارد .

  کتب‌ :

  Edelman CL, Mandle CL. Health promotion throughout the life span. ST Louis : Mosby; ۱۹۹۸, ۱۴۵-۱۶۳.

 

  فصل‌ کتاب‌ :

  Philips SJ, Whisnant. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension Pathophy- siology, Diagnosis Management. ۲nd ed. New York : Raven Press; ۱۹۹۵, ۴۶۵-۷۸.

 

  پایان‌نامه :

  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly&#۳۹;s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; ۱۹۹۵.

  مقاله‌ی‌ منتشرنشده‌ : در اینگونه مقالات ذکر DOI ضروری می باشد.

  ۱۶Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med . In press ۱۹۹۶. .DOI ۱۰.۱۰۱۶j.ccv.۲۰۱۲.۰۱.۰

   

   نحوه ‌‌ی ارایه متن دست نوشته :

  عنوان : شامل موارد زیر می‌باشد :

  - عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

  - نام و درجه ‌ی علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده ‌ی مسئول

  - نشانی پستی و شماره‌ تلفن‌های همراه، محل کار، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده ‌ی مسئول (بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال)

  - تعیین عنوان مکرر (Running title) با حداکثر ۵ واژه جهت تکرار در بالای صفحات مقاله

   نمونه‌خوانی ( Proofreading ): یک نسخه از مقاله بعد از پذیرش و پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات ضروری و بر طرف کردن اشکالات احتمالی برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد که لازم است در کوتاه‌ترین زمان تغییرات مورد نظر مجله انجام داده، از طریق وب‌سایت مجله ارسال نماید.

   اختصارات و نشانه‌ها: تنها از اختصارات و نشانه‌های استاندارد استفاده شود و از ذکر عبارت های مخفف در عنوان و خلاصه مقاله خودداری گردد. توضیح کامل در مورد هر کدام از عبارت‌های اختصاری برای اولین بار در متن آورده شود، مگر این که مربوط به مقیاس‌ها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد.

   ملاحظات اخلاقی: این ملاحظات باید در بخش روش‌ها اشاره گردند. اخذ رضایت‌نامه از کلیه‌ی افراد بالغ شرکت کننده در مطالعه و کد اخلاق ضروری است و در مورد کودکان و افراد تحت تکفل باید از ولی قانونی آنها اخذ شود. ذکر منبع تأیید کننده‌ی ملاحظات اخلاقی مطالعه لازم است.

   تداخل منافع ( Conflict of Interest ): نویسنده یا نویسندگان باید هر گونه ارتباط مالی مانند دریافت هزینه، حق‌الزحمه، مواد و تجهیزات از دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و سایر منابع که انتشار یافته‌های مطالعه می‌تواند به آنها سود یا زیان برساند را اعلام نمایند.

  مشارکت نویسندگان (Authors Contributions): تمامی نویسندگان باید در این قسمت بعد از قسمت تشکر و قدردانی در مقاله  مشارکت خود در انجام پروژه تحقیقاتی و سهم خود در تهیه نسخه مقاله را مشخص کنند. مثلاً دکتر مجید رحیمی درفت مقاله راتهیه کرده یا دکتر سحابی آنالیزهای آماری را انجام داده و به همین ترتیب تا آخر مشخص کنند.

  فرآیند مرور دقیق (Peer review ) : تمام دست‌نوشته‌ها توسط حداقل ۲ نفر از داوران منتخب شورای نویسندگان مجله مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. نویسنده‌ی مسؤول در کوتاه‌ترین زمان در جریان ثصمیم سردبیر در مورد رد، قبول یا اصلاحات مورد نظر داوران و هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت. در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، نامه پذیرش به همراه ایمیل برای نویسنده‌ی مسؤول ارسال می‌شود و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

   هیأت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است (Editorial responsibilities) .

   مسؤولیت صحت یا سقم مطالب ارائه شده در مقاله بر عهده‌ی نویسنده یا نویسندگان است (Author&#۳۹;s responsibilities) .

   مقاله نباید در مجله ‌ی داخلی دیگری چاپ شده باشد و نویسندگان در درخواست چاپ مقاله ‌ی خود به سردبیر متعهد ‌ شوند تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه ‌ی داخلی ادواری دیگری ارسال ننمایند. چنانچه پژوهش و تهیه ‌ی‌ مقاله با استفاده از بودجه ‌ی تحقیقاتی مؤسسه‌ای انجام شده است. نام مؤسسه و شماره ‌ی ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود (Publication and authorship) .

   حق نسخه‌برداری ( Copyright ): تمامی محتویات مجله تحت قانون حق نسخه‌برداری بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده غیر تجاری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. اصلاح، انتشار، انتقال و نمایش هر گونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.

   هزینه چاپ: هیچ گونه هزینه‌ای برای چاپ مقالات در این مجله دریافت نمی‌شود .

   

 

  چک لیست راهنمای نویسندگا ن مقاله

  ۱- ارسال اصل مقاله

  ۲- ارسال نامه ‌ی درخواست به سردبیر و امضای تمام نویسندگان به ترتیب اولویت

  ۴- ارسال تأییدیه ‌ی مصوب دانشگاه‌ها یا تأییدیه ‌ی اخلاق پژوهش در صورت لزوم

  ۵- ارسال عکس‌های ارایه شده

  ۶- مقاله ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

  - عنوان مقاله: به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه نام و آخرین مدرک تحصیلی، تلفن و نشانی کامل پستی و پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان مقالات و واژگان کلیدی

  - مقدمه

  - روش‌بررسی

  - یافته‌ها (شامل جداول، نمودارها یا تصاویر به ترتیب

  ارایه شده در متن)

  - بحث

  - نتیجه‌گیری
 -تقدیر و تشکر

  - منابع

  - چکیده ‌ی فارسی و انگلیسی

  - ارایه ‌ی کامل کلیه اسامی، مخفف‌های موجود در متن به شکل کامل در متن مقاله و داخل پرانتز

 


دفعات مشاهده: 14937 بار   |   دفعات چاپ: 1380 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 267 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb