فصلنامه توسعه آموزش- درباره نشریه
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی استان زنجان
  E-ISSN:2345-4393    ISSN: 2251-9521 
  doi:10.18869/acadpub.edcj

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان
مدیر مسئول: دکتر پرویز قزلباش
سردبیر: دکتر فرهاد رمضانی بدر
مدیر اجرایی: دکتر علی رمضانی
تعداد شمارگان: 4 شماره در سال
اولین شماره چاپ شده: پاییز و زمستان 1387

اولین شماره چاپ شده انگلیسی: تابستان 1396
اخذ مجوز رتبه علمی- پژوهشی: یکصد و نهمین جلسه کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور(1391/08/20)


درباره ی مجله
مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی یک مجله مبتنی بر مرور همتا )Peer-reviewed( با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه آموزش پزشکی و برقراری تبادلات علمی بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی، به صورت الکترونیک منتشر می شود.  انتشار مقالات بصورت پژوهشی اصیل )Original research article)، ‌مقالات مروری (Review articles)، مقالات کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و دانش پژوهی (Scholarship of teaching) می‌باشد. که استخراج شده از مطالعات توصیفی، تحلیلی، مداخله‌ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل، روانسنجی ابزارها ، تحقیقات کیفی و دانش پژوهی آموزشی هستند.حیطه های مجله
  - سیاستگذاری، رهبری و مدیریت  آموزشی در علوم پزشکی
  -تدوین و بازنگری برنامه های آموزش علوم پزشکی
  - شیوه‌های یاددهی و یادگیری در علوم پزشکی
  - تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
 - سنجش ، ارزیابی و ارزشیابی در آموزش علوم پزشکی
  - آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 - اخلاق در آموزش علوم پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توسعه آموزش:
http://zums.ac.ir/edujournal/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب