مجله توسعه آموزش- اخبار نشریه
اندکس مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/22 | 

مجله  توسعه آموزش در علوم پزشکی در پایگاه اطلاعاتی Index Copernicus نمایه شد.

اطلاعات در لینک زیر قابل مشاهده است.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Medical+E,p12430,3.html?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=ICI+Journals+Master+List+2014

نشانی مطلب در وبگاه مجله توسعه آموزش:
http://zums.ac.ir/edujournal/find.php?item=1.43.32.fa
برگشت به اصل مطلب