فصلنامه توسعه آموزش- اخبار نشریه
جلسه هیأت تحریریه فصلنامه توسعه آموزش دانشگاه 16/05/96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
جلسه هیأت تحریریه فصلنامه توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد.
این جلسه که در تاریخ 96/05/16 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه با حضور اعضا هیات تحریریه برگزارشد، دکتر رمضانی بدر مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دبیر مجله در خصوص در خصوص راهکارهای ارتقا کیفی مجله توضیحاتی ارائه نمودند .سپس در مورد  مقالات ثبت شده در وب سایت مجله به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه توسعه آموزش:
http://zums.ac.ir/edujournal/find.php?item=1.43.35.fa
برگشت به اصل مطلب