جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای Prioritize

منصوره علی اصغرپور، ندا ثنایی، فاطمه بهرام نژاد، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : یکی از مشکلات موجود در فرآیند ارزشیابی کارآموزی بخش­های ویژه ضعف در اولویت بندی گویه­های ابزار است. با توجه به تاثیر ابزار ارزشیابی مناسب جهت کسب اطمینان در مورد مهارت­های بالینی دانشجویان؛ این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان و اساتید در خصوص میزان اولویت گویه­های ابزار ارزشیابی بالینی انجام شد .

  روش بررسی : این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی و بر روی 30 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر (گروه هدف) و 10 نفر از اساتید (گروه متخصصین) که بیشترین سابقه­ی آموزش دروس تئوری یا کارآموزی در بخش دیالیز را به­عهده داشتند، انجام شد. ابتدا نظرات دانشجویان (از طریق تکنیک گروه اسمی) و نظرات اساتید در ارتباط با اولویت گویه­های پرسشنامه ارزشیابی دیالیز موجود در دانشکده بررسی شد و بعد از جمع آوری نظرات ، گویه­های ابزار از نظر نسبت روایی محتوا ( CVR ) و شاخص روایی محتوا ( CVI ) بررسی شد و نهایتاٌ اولویت بندی جدید گویه ها از دیدگاه اساتید و دانشجویان مجدداٌ ارزیابی شد.

  یافته­ها : در ابتدا یافته­ها نشان داد که بین نظرات اساتید و دانشجویان نسبت به اولویت­ بندی گویه­ها تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0 P> ) و هر دو گروه برای گویه­ها اولویت متوسط را انتخاب کردند؛ اما بعد از جمع آوری نظرات دانشجویان و اساتید در مورد اولویت بندی جدید گویه ­ ها اساتید و دانشجویان اولویت خیلی زیاد را برای گویه ­ ها انتخاب کردند.پایایی ابزار به ترتیب برای بخش معیارهای عمومی آلفای 863/0 و برای بخش اختصاصی آلفای 88/0و در مجموع آلفای کل ابزار 843/0کسب شد.

  نتیجه گیری : ابزار با اولویت بندی جدید قابلیت اعتبار و اعتماد خوبی برای به­کارگیری در محیط بالینی برای ارزشیابی عملکرد دانشجویان دارد و به­کارگیری آن شاید بتواند اثر بخشی فعالیت های بالینی اساتید و دانشجویان را بهبود بخشد .

 


فرامرز محمدی پویا، سهراب محمدی پویا،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: شناسایی ایدئولوژی برنامه­‌ی درسی اساتید می‌تواند برای طراحان حوزه­‌ی برنامه‌­ی درسی و آموزش به مثابه‌ی ابزار و نقشه راه عمل نماید. بدین صورت در پژوهش حاضر سعی شده است که به شناسایی و اولویت‌بندی ایدئولوژی اساتید علوم پزشکی در رابطه با مؤلفه‌های شش‌گانه برنامه­‌ی درسی پرداخته شود.
روش‌ بررسی: روش پژوهش از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد. جامعه‌­ی پژوهش متشکل از کلیه‌­ی اساتید دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بوده و تعداد 94 نفر به­‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌­ی استاندارد ایدئولوژی برنامه­‌ی درسی اسکایرو استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار آماری SPSS v16 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: براساس نتایج این مطالعه، اولویت اول ایدئولوژی برنامه­‌ی درسی اساتید علوم پزشکی در هر یک از مؤلفه­‌های شش­‌گانه شامل ایدئولوژی بازسازی اجتماعی در مؤلفه هدف؛ ایدئولوژی کارایی اجتماعی در مؤلفه‌­های تدریس، دانش و فراگیر؛ و ایدئولوژی یادگیرنده محور در مؤلفه های یادگیری و ارزشیابی بود.
نتیجه‌گیری: ضمن توجه اساتید علوم پزشکی به همه ایدئولوژی­‌های برنامه­‌ی درسی، ایشان در غالب مؤلفه­‌های برنامه‌ی درسی ایدئولوژی کارایی اجتماعی را در اولویت بالاتری قرار دادند. به­‌عبارت دیگر، تأکید ایشان بر توانمندسازی فراگیران جهت عملکرد مثمرثمر می­‌باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb