جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای سهیلی

گیتی کریم خانلویی، الدوز سهیلی، مریم احدیان،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه در سراسر دنیا شاهد افزایش روز افزون تعداد موسساتی هستیم که ارائه دهنده روشهای آموزشی جدید از جمله روشهای مجازی یا ترکیبی می باشند(1). حال با این افزایش ، این مساله مطرح میشود که آیا استفاده از تکنولوژی در محیط آموزشی بر روی عملکرد دانشجویان تاثیرگذار است وآیا استفاده از این فناوری منجر به موفقیت میشود . روش بررسی: به منظور مقایسه تا ثیر سه روش آموزشی سنتی، مجازی و ترکیبی بر روی عملکرد دانشجویان رشته پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با اهداف ویژه( ESP)،61 نفر دانشجوی رشته پزشکی و 33 نفر دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند.دانشجویان هر دو رشته به طور تصادفی به سه گروه با سه روش یادگیری سنتی، مجازی و ترکیبی تقسیم شدند.در این تحقیق تاثیر جنسیت و رشته تحصیلی برروی عملکرد دانشجویان نیز بررسی شد. یافته ها:طبق آمار به دست آمده دانشجویان هر سه گروه در پس آزمون نمرات بهتری نسبت به پیش آزمون داشته اند.. دانشجویان گروه یادگیری به روش سنتی در امتحان پایان ترم عملکرد بهتری نسبت به دو گروه یادگیری به روش مجازی و ترکیبی داشته اند. دو عامل جنسیت ورشته تحصیلی تاثیری بر عملکرد دانشجویان نداشتند. نتیجه گیری : تفاوت معنی دار بین نمرات امتحان پایان ترم دانشجویان گروه یادگیری به روش سنتی و دانشجویان یادگیری به روش مجازی حاکی از این امر است که یادگیری به روش سنتی موثرترین روش و دو روش ترکیبی و مجازی به ترتیب دومین و سومین روش موثر در عملکرد دانشجویان میباشند.


نادر آقاخانی، امین سهیلی، سامره اقتدار، فاطمه سارا اپرناک، بهروز سلطانی، افسانه خداپرست، لعیا مسرورفر،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: عدم کسب توانمندی، یکی از مشکلات دانش آموختگان رشته­ی پرستاری در حیطه­ی آموزش بالینی است و نظارت در آموزش بالینی از جمله راهکارهای محوری جهت ارتقاء مهارت‌های بالینی می­باشد. لذا مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تاثیر نظارت در آموزش بالینی بر یادگیری مهارت‌های بالینی دانشجویان پرستاری انجام گردید.
روش بررسی: مطالعه­ی حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس‌ آزمون بود که در آن 32 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1394 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص شدند. دوره 6 هفته­ای کارآموزی برای گروه آزمون- بر اساس فرایند نظارت بالینی و برای گروه کنترل بر اساس روش مرسوم اجرا گردید. جهت جمع آوری داده­ها از چک لیست ارزیابی مهارت­های بالینی استفاده گردید.
یافته ها: گروه آزمون در مهارت‌های بالینی از قبیل تشخیص و کاربرد داروهای مورد استفاده، آموزش به بیمار و همراهان، رعایت نکات ایمنی در ایزولاسیون مستقیم و معکوس، رعایت اصول صحیح پانسمان و نمونه گیری، رگ گیری، مشارکت تیمی، پیشگیری از عفونت، رعایت نکات ایمنی و بکارگیری فرآیند پرستاری در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند (001/0p<).
نتیجه گیری: میزان یادگیری و کسب مهارت‌های عملی در صورت اعمال نظارت در آموزش بالینی بیشتر از روش­های مرسوم کارآموزی است؛ لذا اجرای این روش به شکل گسترده­تر برای دانشجویان پرستاری در دیگر دوره­های کارآموزی نیز  توصیه می­گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb