جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای سیدیان اختصار

مریم سیدیان اختصار، لیلی صالحی،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: رشد سریع فناوری باعث تبدیل آموزش الکترونیکی به یکی از شایع‌ترین رویکردهای آموزشی شده است .وجود ابزار روا و پایا جهت بررسی پذیرش این نوع آموزش الزامی است. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس پذیرش آموزش الکترونیکی انجام گرفت.
روش‌ بررسی: این مطالعه روان سنجی بر روی 223 نمونه از دانشجویان رشته­ی آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در سال 1395انجام گرفت. ابزار اولیه 49 سوالی از مطالعات قبلی اقتباس‌شده بودکه پس از کسب اجازه از نویسنده­ی اصلی، به زبان فارسی ترجمه شد. سپس نمره تاثیر آیتم، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرارگرفت. پایایی ابزار از نوع تجانس درونی به وسیله­ی آزمون باز آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها: بر اساس شاخص ضریب تاثیر و شاخص روایی محتوی و نسبت روایی محتوی، 41 سوال حفظ شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی این 41 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، پنج عامل استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش‌بینی 52% از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار پذیرش یادگیری الکترونیکی است که به­عنوان ابزاری مناسب در سنجش میزان پذیرش یادگیری الکترونیک قابلیت به­کارگیری دارد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb