جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای شغلی

علیرضا شغلی، خدیجه روشناس،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

چکیده پژوهش

    سنجش و ارزشیابی کیفیت آموزش و عملکرد گروه های علمی در دانشگاه به دلیل وظایف خطیر آن از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مدل های مشهور برای ارزیابی عملکرد در سطح سازمان و زیر مجموعه های آن مدل کارت امتیازی متوزن میباشد. این پژوهش با هدف توسعه مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل سلسله مراتبی بمنظور ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشکده داروسازی زنجان انجام پذیرفت

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، پیمایشی تعداد 24 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی زنجان در قالب شش گروه آموزشی و 100 دانشجوی رشته داروسازی در مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه نیم ساختار یافته بود.  داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار Excel و نرم افزارExpert Choice  نسخه 11 تعیین وزن و با SPSS . نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها: با توجه به نتایج در محیط آموزشی، ابعاد رشد و یادگیری با امتیاز وزنی (377/0) و مشتری (345/0) بیشترین امتیاز و فرایند های داخلی(158/0) و بعد مالی(121/0) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در ارتباط با رتبه بندی گروه های آموزشی گروه فارماسیوتیکس و کنترل غذا و دارو بالاترین نمره عملکرد را  در ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی و مشتری کسب کردند.

نتیجه گیری:  یافته های این پژوهش می تواندعلاوه بر ارائه و توسعه ترکیبی مناسب از دو تکنیک BSC  و AHP برای  ایجاد تصویری از بکارگیری  مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن در  محیط های آموزشی ،  در برنامه ریزی و بهبود عملکرد سیستم های آموزشی مشابه از طریق ارتقای کیفیت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی آموزشی  به کار برده شود.


حسین گنجی نیا، محمد رضا حیدری، علیرضا شغلی، منصور مهاجری،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: نیاز نظام درمانی به پرستاران مسوولیت پذیر و پایبند به اخلاق حرفه‌ای، نیازی حیاتی است. لذا، مطالعه‌­ی حاضر با هدف تعیین نقش دوره‌­های آموزشی ضمن خدمت در نگرش پرستاران به اخلاق حرفه­‌ای و عملکرد آن­‌ها، در 3 مرکز آموزشی- درمانی شهر زنجان انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 400 نفر از پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر زنجان شامل 362 نفر زن (5/90 درصد) و 38 نفر مرد (5/9 درصد) و به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندار شده اخلاق در حرفه پرستاری یون جایون (2004 Eun-Ja Yeun- )) در بهار 1397 صورت گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 76/0 بدست آمد. تحلیل داده‌­ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
نتایج: از 400 نفر پرستاران مطالعه شده در این بررسی، 5/53 درصد در دوره­‌ی آموزشی اخلاق حرفه‌ای شرکت کرده بودند. مطالعه‌­ی حاضر نشان داد که بین افراد شرکت کننده در دوره­‌ی آموزشی و افرادی که در دوره شرکت ننموده بودند، از نظر نگرش به اخلاق حرفه‌­ای تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین، ارتباط معناداری در عملکرد شرکت کنندگان در دوره­‌ی آموزشی اخلاق حرفه‌­ای مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: شرکت در دوره‌­های آموزشی اخلاق حرفه‌­ای نتوانسته است در نگرش و عملکرد پرستاران تفاوت معنی­‌دار ایجاد کند. لذا لازم است به نحوه‌­ی اجرای آموزش­‌ها و محل خدمت پرستاران توجه بیشتری شود.

رضا شامی، داود کیاکجوری، علیرضا بیگلری، محمدرضا مهراسبی، علیرضا شغلی، حمید قره باغی،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی اسلامی و منسانی (similar-to-me)  سازمانی مدیران گروه‌­های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان می‌­باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه‌­ی آماری این پژوهش شامل تمام مدیران گروه‌­های آموزشی و اعضای هیات علمی دارای سابقه‌­ی مدیریت گروه آموزشی بود. نمونه‌های پژوهش مشتمل بر 117 مدیر گروه‌­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند که دوره‌­های آنلاین حقوق  را سپری کرده بودند. نمونه‌­ها با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در قالب لیکرت 5 گزینه‌­ای بود. تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم افزار ( 5/8 lisrel ) انجام شد.
یافته‌­ها : نتایج نشان داد در مسیر مستقیم آموزش اصل کرامت (با ضریب مسیر = 20/0- ) بیشترین تاثیر را بر روی متغیر وابسته داشته است. در مسیر غیر مستقیم به ترتیب متغیرهای آزادی بیان (17/0-) ، حق سیاسی-اجتماعی(15/0-) آزادی عقیده (04/0-) بیشترین تاثیر را به واسطه­‌ی متغیر میانجی (حق امنیت) بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی منسانی سازمانی مدیران گروه­‌های آموزشی داشته است.
نتیجه گیری: تمامی متغیرهای پژوهش، تاثیر خود را به­‌واسطه‌­ی متغیر حق امنیت در مسیر غیر مستقیم داشته­‌اند ، توصیه می­شود جهت تحقق هر چه بیشتر حقوق شهروندی اسلامی و مضامین مرتبط با آن پیش از هر چیز حق امنیت (شغلی-روانی) مهیا شود تا شاهد تاثیر مثبت آن همانند کاهش منسانی سازمانی در مدیران گروه‌­های آموزشی باشیم.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb