جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عابدینی پور

اکرم عابدینی پور، فاطمه صمدی، سمیه مومنیان،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

مقدمه: با توجه به تاثیر منفی تقلب در محیط‌های آموزشی و لزوم برنا مه‌ریزی درجهت کاهش بروز آن در دانشجویان، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی تقلب وعوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392 انجام شد. روش بررسی : این مطالعه از نوع مقطعی می باشد پرسشنامه‌ها(محقق ساخته)در اختیار همه دانشجویان قرار داده شد که از این میان 536 نفر از دانشجویان پرسشنامه ها را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه به تایید ده نفر از متخصصین رسید و پایایی آن در یک نمونه مقدماتی بررسی شد. بعد از ورود داده ها به نرم افزار spss، برای توصیف داده ها از شاخص‌های میانگین و انحراف معیار استفاده شد. آمار استنباطی نیز توسط آزمون تی انجام شد. یافته ها: 536 دانشجو در مطالعه شرکت کردند. فراوانی تقلب در بین دانشجویان رشته هوشبری بیشترین(3/79%) ودر بین دانشجویان مامایی (9/25%) و اطاق عمل (1/32%) کمترین میزان گزارش گردید. بیشترین شیوه تقلب، نگاه کردن به برگه امتحانی فرد کناری و یا در معرض دید قرار دادن برگه خود (9/20%) وکمترین شیوه تقلب، دسترسی به سئوالات قبل از امتحان و حضور به جای فرد دیگری در جلسه امتحان و بالعکس(4/3%) بیان شده است. درضمن بیشترین دلیل تقلب را چون ملاک سنجش فقط نمره است ذکر کردند(8/80%) وکمترین دلیل برای تقلب را اضطراب ذکر نموده اند(1/64%). نتیجه گیری: بسیاری از انواع تقلب با وضع قوانین، آموزش درست و مدیریت آموزشی قابل اجتناب است. با توجه به اینکه رواج و شیوع تقلب در محیط های تحصیلی کشورمان انکار ناپذیر است بنابراین برای درک علت تقلب و شناسایی متغیرهای وابسته آن در بین دانشجویان خصوصا دانشجویان رشته های پزشکی، لازم است پژوهشهای گسترده ای در سطح کشور انجام گیرد.
سمیه مومنیان، اکرم عابدینی پور، طاهره صدیقیان، لیلا طاهری،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نگرش دانشجو و تاثیر آن در پیشرفت و افت تحصیلی و با توجه به اینکه نگرش نسبت به رشته‌­ی تحصیلی یکی از عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان نسبت به رشته‌­ی تحصیلی خود و رابطه آن با افت تحصیلی انجام گرفت.
روش بررسی: نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بود. تعداد 313 دانشجو با روش نمونه‌­گیری آسان وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر، تی مستقل و آنوا و رگرسیون خطی انجام شد سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته­‌ها: تعداد 313 دانشجو در مطالعه شرکت کردند. معدل وسال دریافت دیپلم با نگرش رابطه­‌ی معنادار داشت (05/0p<). اختلاف نگرش بین رشته‌­های مختلف معنادار بود به طوری­‌که مثبت ترین نگرش مربوط به رشته‌­ی پزشکی و دندان پزشکی و منفی­ترین نگرش مربوط به رشته‌­های بهداشت بود (001/0p<). میزان تحصیلات پدر و واحدهای گذرانده شده نیز با نگرش ارتباط داشت  (03/0=P). درکل برخی از عوامل افت تحصیلی با نمره­‌ی کل نگرش ارتباط داشت به طوری‌­که هرچه نگرش مثبت‌­تر، افت تحصیلی کمتر بود (001/0p<،33/0- r=)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مثبت ترین نگرش مربوط به رشته‌­ی پزشکی و دندان پزشکی و منفی­‌ترین نگرش مربوط به رشته­ های بهداشت می­‌باشد و ارتباط نگرش نیز با برخی از عوامل افت تحصیلی معنا دار شده است، لذا ضروری است که برنامه­‌های مدونی برای تقویت نگرش نسبت به رشته و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی می­شود تدوین و اجرا گردد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb