جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عبدی

سيده اعظم سیدی، کیانوش عبدی، روشنک وامقی، محمدهادی صافی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: برای ارتقای کیفیت وضعیت آموزشی، ارزیابی وضعیت آموزش بالینی ونظری و سپس ارایه ی بازخورد به برنامه ریزان و مدیران آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در ارزیابی، زمانی می توان به نتایج اعتماد نمود که اطلاعات گردآوری شده از صحت و دقت کافی برخوردار باشد که شرط لازم برای تحقق آن وجود ابزارهای دقیق برای جمع آوری اطلاعات می باشد . تهیه و تنظیم شاخص های معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی، هدف این پژوهش بود. روش بررسی : این مطالعه به صورت کیفی انجام شد.جمع آوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای و مرورمنابع موجود و برگزاری جلسه ی بحث گروهی متمرکز با اساتید صاحبنظر در آموزش بالینی (اعضای هیات علمی) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت. یافته‌ها:یافته های پژوهش بیانگر این است که شاخص های ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی شامل 5 طبقه (آموزش دهنده ، آموزش گیرنده، مدیریت آموزش بالینی، عرصهجی آموزش بالینی و ارزشیابی ) و 57 شاخص می باشد. نتیجه‌گیری: : شاخص های به دست آمده از این پژوهش معیارهای طراحی ابزاری روا و پایا برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی را فراهم می کنند.
اسماعیل جعفری، اباصلت خراسانی، حمید عبدی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: مدیریت کلاس درس، عامل اساسی در تحقق اثربخش فرایند یاددهی-یادگیری است. عوامل متعددی بر نحوه­ی مدیریت کلاس درس توسط اعضای هیات علمی دخالت دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری رابطه­ی شایستگی و خودکارآمدی مدیریتی کلاس درس و نگرش مدیریت کلاس درس در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و آزمودنی‌ها شامل 92 عضو هیات علمی بوده­اند. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت کلاس درس مدرس (ایمر وهیکمن )، پرسشنامه شایستگی مدرس (سیکلر و همکاران  )، و پرسشنامه نگرش­ها و باورها در کنترل کلاس درس ( مارتین و همکاران) که بین اعضای هیات علمی از طریق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS-22 و  Amos-22 استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها حاکی از همبستگی معنی دار بین شایستگی، خودکارآمدی مدیریت کلاس، نگرش مدیریت کلاس و عوامل دموگرافیک (تجربه­ی تدریس و مرتبه­ی علمی) با یکدیگر است (01/0P<). یافته­ها همچنین  نشان داد که  شایستگی اعضای هیات علمی می­تواند نگرش مدیریت کلاس درس را پیش بینی نماید (01/0P<). بر اساس الگوی معادله ساختاری، میزان پیش بینی نگرش مدیریت کلاس درس از طریق شایستگی 56/0Gamma= است.
نتیجه ­گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه می­توانند با رشد شایستگی در تدریس و ارتقای خودکارآمدی مدیریتی، به بهبود و تقویت نحوه­ی مدیریت و اداره­ی کلاس درس خود بپردازند.
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb