جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای فیض اله زاده

فیروز محمودی، زهرا صمدی، زینب فیض اله زاده،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهارت های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی، مهارت های ارتباطی میان فردی است.  ارزیابی مهارت­های میان فردی در عصر حاضر به علت رشد و توسعه شبکه­های اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. بنابراین ضرورت دارد ابزاری در این زمینه تعبیه شود. این پژوهش با هدف اعتباریابی پرسشنامه مهارت­های ارتباطی میان فردی فترو (2000) در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز انجام گرفت.

روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، تعداد 750 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه­ی استاندارد آزمون مهـارت‌های ارتباطـی میان فردی فتـرو بود که دارای 65 سؤال  با مقیاس 5 درجه­ای لیکرت بود. تحلیل داده ها، با بکارگیری آزمون‌ آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.

یافته­ها: از بین 750 نمونه پژوهش، 423 نفر از نمونه‌ها دانشجویان دانشگاه تبریز و 327 نفر از دانشجویان علوم پزشکی تبریز بودند. با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 65 گویه، 6 عامل استخراج گردید و 54 گویه باقی ماند. برای نام گذاری عامل­های جدید از پرسشنامه­ی اصلی و پیشینه نظری و پژوهشی استفاده شد. این 6 عامل (همدلی و صمیمیت، ابراز وجود، مهارت­های ارتباطی، توانایی حفظ ارتباطات، حل تعارض و مهارت­های گوش دادن) 26/45 درصد کل واریانس را تبیین می­کنند.

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی عاملی اکتشافی، پرسشنامه­ی جدید نسبت به پرسشنامه­ی اصلی با تعداد گویه های کمتر و مولفه­های بیشتر می­ تواند برای سنجش مهارت­های ارتباطی میان فردی مورد استفاده محققان قرار بگیرد.


فیروز محمودی، زهرا صمدی شهرک، خانم زینب فیض اله زاده،
دوره 10، شماره 28 - ( 12-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در ارزیابی کیفیت  آموزش عالی میزان توجه به مهارت­ های مورد نیاز زمانی و مکانی است. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مهارت­ های عمومی قرن 21 انجام گرفت.
روش بررسی: روش مطالعه ی  توصیفی- مقطعی بود که 300 نفر از دانشجویان علوم پزشکی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع ­آوری اطلاعات از پرسش­نامه محمودی و مولا استفاده شد که روایی آن از طریق نظر متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (90/0) مورد تایید قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد میزان مهارت­ های عمومی قرن 21 دانشجویان علوم پزشکی در حیطه­ ی شناختی- مهارتی و حیطه­ ی عاطفی با توجه به میانگین نظری (3) در حد متوسط بوده p < 0/0001))، ولی در حیطه­ ی فرهنگی- اجتماعی از حد متوسط تا حدودی بالاتر بوده p < 0/0001)) و از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند.
نتیجه­ گیری: میزان دستیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به سطوح بالای حیطه ­ی شناختی و عاطفی مربوط به مهارت­ های عمومی قرن 21 توجه در حد متوسط بوده و برای دستیابی به وضعیت مطلوب، باید فرایند یاددهییادگیری و برنامه ­های درسی مورد بازنگری قرار گیرند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb