جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای معتمد

مینا محبیان، محسن داداشی، نیما معتمد، الناز صفدریان،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف : شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکلات مهم می­باشد. با توجه به عوارض زیاد اختلالات روانی در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
روش بررسی : این تحقیق با طراحی توصیفی-مقطعی بر روی 149 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. انتخاب نمونه­ها به صورت تصادفی و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسش­نامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پرسش­نامه (DASS-21) -Depression Anxiety Stress Scale و برای بررسی عوامل استرس­زا از پرسش­نامهDES)) Dental Enviornmental Stressorsمحقق­ساخته استفاده شد. یافته­ها توسط آزمون­های آماری t-test مستقل و ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها : تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب 5/31%، 3/40% و 6/41% با شدت­های مختلف داشتند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p >). میزان افسردگی و استرس از نظر مقطع تحصیلی تفاوت آماری معناداری داشتند (05/0p­­<). مهم­ترین عوامل استرس­زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات (57%)، در بعد بالینی، مسوولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار (2/36%) و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده (5/37%)، گزارش شد.
نتیجه­گیری : با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس­زای موجود، توصیه می­شود مسوولین محترم در جهت کم­کردن این عوامل تلاش کنند و محیط بهتری برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند.
عاطفه یوسفی، عالیه جمشیدنژاد، نیما معتمد،
دوره 11، شماره 29 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته‌­های علوم پزشکی در ارتقای سلامت جامعه  از اهمیت فراوانی برخوردار است  این مطالعه به بررسی انگیزه­‌ی پیشرفت و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی می‌­پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه‌­ی مقطعی-توصیفی 148 نفر از دانشجویان دو سال آخر رشته‌­های پزشکی، دندان­پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1395 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و پرسشنامه‌­ی انگیزش هرمنس را تکمیل نمودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و روش‌­های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (p<0.05) .
یافته­‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه 85% دانشجویان در فاصله‌­ی سنی 24-26 قرار داشتند. 1/53% دانشجویان مرد و 9/46 % زن، 85 % دانشجویان مجرد و 15% متاهل بودند. 1/74% دانشجویان بدون سهمیه و9/25% با سهمیه، 4/52% خوابگاهی و6/47% غیر خوابگاهی بودند. نمرات انگیزه‌­ی پیشرفت دانشجویان رشته­‌ی پزشکی، داروسازی و دندان­پزشکی به ترتیب 83/2، 87/2 و 86/2 بود . نتایج نشان داد دانشجویان غیرخوابگاهی از انگیزه­ی بالاتری نسبت به دانشجویان خوابگاهی برخوردار هستند . همچنین بین انگیزه و نمره­‌ی معدل علوم پایه ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: از آنجایی­که از بین متغیرهای دموگرافیک مورد بررسی در این مطالعه ، تنها زندگی در خوابگاه‌­ها موجب کاهش انگیزه در دانشجویان شده بود ؛ شاید بتوان با آشناتر نمودن دانشجویان با زندگی خوابگاهی ، برگزاری جلسات مشاوره وبالا بردن امکانات مطالعه در محیط خوابگاه میزان انگیزه دانشجویان ساکن خوابگاه را افزایش داد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb