جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای کوثری

رحیم سروری زنجانی، عماد کوثریه، مریم رستگار، محمدمسعود وکیلی،
دوره 2، شماره 2 - ( ( بهار و تابستان 88 ) 1388 )
چکیده

  مقدمه: امروزه به کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های مدرن تشخیصی در زمینه‌ی خدمات دندانپزشکی سبب ایجاد تحولی چشم‌گیر در درمان بیماران و تامین سلامت افراد شده است. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های تشخیصی در دندانپزشکی، رادیوگرافی است که استفاده‌ی مؤثر از آن مستلزم شناخت کافی دندانپزشکان از موارد کاربرد و تجویز صحیح آن می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز ارزیابی آگاهی دندانپزشکان شهر زنجان در این زمینه می‌باشد.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از دندانپزشکان عمومی و متخصص شاغل در مراکز دولتی و خصوصی شهر زنجان که تعداد 44 نفر از آن‌ها در مطالعه شرکت کردند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ی کتبی جمع‌آوری استخراج، توصیف و تحلیل گردﻳد..

  یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد از میان 20 سوال مطرح شده در پرسش‌نامه کمترین تعداد سئوالات صحیح 5 مورد و بیشترین تعداد سئوالات صحیح 18 مورد با میانگین 5/11 و انحراف معیار 25/3 بوده است. از نظر وضعیت کلی نمرات آگاهی نیز نتایج نشان داد 1/9 درصد در حد خوب، 3/77 درصد در حد متوسط و 6/13 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. در این مطالعه میزان آگاهی افراد مورد مطالعه در زمینه‌ی کاربرد انواع تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی با جنس، سال فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی ارتباط معنی‌دار آماری نشان نداد.

  نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، طراحی و برگزاری منظم دوره‌های بازآموزی، جهت حفظ و ارتقای سطح آگاهی دندانپزشکان و آشنایی آن‌ها با جدیدترین تکنیک‌های تشخیصی و رادیوگرافی با اهمیت و ضروری می‌باشد.


ساحل خاکپور برازجانی، آرزو حشمتی جدا، مجید محمدی، زهرا کوثری، سعیده زنوزیان،
دوره 11، شماره 32 - ( زمستان 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اختلال‌های روانی گروه‌های مختلفی از قبیل کودکان، جوانان و بزرگ‌‌سالان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی بر دوش جوامع می‌گذارند. ازاین‌رو می‌توان پویایی و کارآمدی کشورها را با ارتقای سطح سلامت روان و به دنبال آن ارتقای سطوح تحصیلی دانشجویان تضمین کرد. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی شاخص­های آسیب‌شناسی روانی (psychopathological indices ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.
روش بررسی: مطالعه‌­ی حاضر از نوع توصیفی است. نمونه این مطالعه 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-96 است که با روش نمونه‌گیری در دسترس (available sampling method) انتخاب‌شده‌اند. پرسشنامه سلامت روان (Symptom Checklist 90 Revised) (SCL-90-R) در اختیار دانشجویان قرار گرفت و بعد از تکمیل از آن‌ها تحویل گرفته شد. داده‌های پرسشنامه‌ با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد 79 درصد از دانشجویان، مشکوک به اختلال‌های روانی (5/61 درصد خفیف، 3/15 درصد متوسط و 3/2 درصد شدید) بودند. شکایت‌های جسمانی و ترس مرضی در دانشجویان زن به‌طور معناداری بیشتر از مردان بود (05/0P<).
نتیجه‌­گیری: این مطالعه نشان داد اختلال‌های روانی در بین دانشجویان از شیوع قابل توجهی برخوردار است. بنابراین توجه به برنامه‌­های پیشگیرانه و درمانی در این اختلال­ها ضرورت دارد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb