جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای گرانمایه

افسانه صفایی کوچکسرایی، معصومه ایمانی پور، مهرناز گرانمایه، شیما حقانی،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی هر سیستم آموزشی، انجام­ موفق فرآیند یادگیری است و یکی از ابزار های دستیابی به این هدف، ارائه­‌ی بازخورد موثر به دانشجویان درطول دوره‌­ی یادگیری می‌­باشد. از آنجا که آموزش بالینی بخش اعظمی از آموزش رشته­‌های علوم پزشکی از جمله پرستاری و مامایی را تشکیل می­دهد ارائه‌­ی بازخورد به دانشجویان درحین آموزش بالینی اهمیت بسیار می­‌یابد. لذا هدف مطالعه‌­ی حاضر بررسی وضعیت ارائه‌­ی بازخورد در آموزش بالینی پرستاری و مامایی و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید و دانشجویان است.
روش بررسی :دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که در نیم­سال دوم 96 -95 انجام شد، تمام دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی ترم 3 به بالا و کلیه‌­ی اساتید بالینی به‌­عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. در مجموع 198 دانشجو و 50 استاد بالینی در مطالعه شرکت کردند. جمع­‌آوری داده در مورد وضعیت بازخورد به‌­کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام­ گرفت. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و صوری و پایایی آن به روش آزمون مجدد تایید شد. در نهایت، داده‌­ها با نرم افزار SPSS و به‌­کمک شاخص‌­های آمار توصیفی و آزمون آماری تی مستقل تحلیل­ شدند.
یافته‌­ها: یافته‌­ها نشان داد 2/73% دانشجویان و 74% اساتید وضعیت ارائه‌­ی بازخورد در آموزش بالینی را در حد متوسط ارزیابی‌­کردند و اختلاف معناداری بین دیدگاه آنان وجود ­نداشت (38/0p=). بیشترین نوع بازخورد مورد استفاده، بازخورد شفاهی و فردی بود. مهم­ترین عوامل مرتبط با عدم ارائه‌­ی بازخورد موثر از دید اساتید و دانشجویان عبارت بودند از تسلط علمی ناکافی­ استاد، عدم آگاهی و نداشتن مهارت ارائه‌­ی بازخورد توسط استاد، تعداد زیاد دانشجو و طول مدت کوتاه کارآموزی با یک استاد.
نتیجه­ گیری: باوجود نقش بازخورد در اثربخشی آموزش و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری، این مطالعه نشان دادکه وضعیت ارائه­‌ی بازخورد درآموزش بالینی ایده‌­آل نبوده و درسطح متوسط است و عوامل مختلفی با این مسئله مرتبط هستند. لذا لازم است راهکارهایی نظیر توانمندسازی اساتید در زمینه‌­ی اصول ارائه‌­ی بازخورد و تلاش برای بهبود شرایط آموزش بالینی مدنظر مسئولین آموزشی قرار­گیرد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb