جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای استرس

هایده حیدری،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

مقدمه: آموزش بالینی یکی از ارکان مهم آموزش پرستاری به حساب می-آید. در حال حاضر توجه کمی به مراقبت خانواده‌محور در بخش و آموزش دانشجویان شده است. این مطالعه با هدف " بررسی تجارب دانشجویان پرستاری بر اساس پروتکل اموزشی ارائه مراقبت خانواده محور در سال 1392" انجام گرفته است.. روش اجرا: شرکت کنندگان درمطالعه 8 دانشجوی پرستاری ترم8 تشکیل می دادند. ابتدا اصول و مفاهیم مراقبت خانوداه‌محور تدریس شد و اصول مراقبتی و فرآیند پرستاری بر اساس این اصول تدوین و با مشارکت خانواده اجرا شد. سپس تجارب دانشجویان از روش تدریس مراقبت خانواده‌محور بررسی شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت مصاحبه با 8 دانشجوی پرستاری که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند به اشباع رسید که این تجارب بر اساس تحلیل محتوی کیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج : بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از تجارب دانشجویان سه طبقه اصلی استقبال از روش تدریس با سه زیر طبقه جذابیت وجدید بودن مفاهیم مراقبت خانواده‌محور، احساس ارتباط نزدیک تئوری و بالین،کاهش استرس دانشجویان و طبقه اصلی موانع موجود برای اجرای مراقبت خانواده‌محور با چهار زیر طبقه کمبود پرسنل، کمبود زمان، نامناسب بودن فضای بخش و عدم آگاهی پرسنل از مفاهیم مراقبت خانواده‌محور و طبقه اصلی ضرورت اجرای مراقبت خانواده‌‌محور با سه زیر طبقه لزوم تغییر فضای بخش، آموزش پرسنل ، ضرورت توجه به والدین به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که مراقبت خانواده‌محور یکی از اولویت-های وزارت بهداشت و درمان است و سبب ارتقای سلامت کودک و خانواده و رضایت دانشجو می‌گردد پیشنهاد می شود که مراقبت خانواده‌محور به صورت واحدهای تئوری و عملی در دروس کارشناسی اضافه گردد
نسرین باغداری، مرضیه ترکمن نژاد سبزواری، حسین کریمی مونقی، مصطفی راد، مهدی امیری،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه: انتقال خبر بد، برای بیمار و پرسنل درمانی بسیار استرس زا می باشد. روش صحیح و کاربردی آموزش انتقال خبر بد از دغدغه های آموزش پزشکی می باشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه­ی اثر آموزش بر مبنای استراتژی اسپایکس(SPIKES) با دو رویکرد ایفای نقش و مولتی­مدیا بر آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی، در انتقال خبر بد به بیمار انجام شد.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه بر روی 90 دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شده و با دو رویکرد متفاوت مولتی مدیا و ایفای­نقش آموزش دیدند. گروه کنترل بدون مداخله­ی آموزشی بود. قبل و دو هفته بعد از آموزش، آزمون آگاهی و نگرش به صورت کتبی به عمل آمد.

یافته ها: مقایسه­ی میانگین نمرات آگاهی و نگرش بعد از مداخله در سه گروه، اختلاف معنی داری را بین گروه های ایفای نقش و  مولتی مدیا با گروه کنترل  نشان داد (05/0>P). علاوه بر این میانگین نمره نگرش بعد از مداخله در گروه مولتی مدیا بالاتر از گروه ایفای نقش بوده و از تفاوت آماری معنا داری برخوردار بود (0.045=P).

نتیجه گیری:  آموزش با استفاده از مولتی مدیا به صورت غیرحضوری و ایفای نقش می تواند آگاهی دانشجویان را در زمینه انتقال خبر بد، به یک میزان افزایش دهد؛ در حالی­که نگرش دانشجویان با رویکرد مولتی مدیا بیشتر از آموزش با استفاده از ایفای نقش تغییر می­نماید.


مینا محبیان، محسن داداشی، نیما معتمد، الناز صفدریان،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف : شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکلات مهم می­باشد. با توجه به عوارض زیاد اختلالات روانی در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
روش بررسی : این تحقیق با طراحی توصیفی-مقطعی بر روی 149 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. انتخاب نمونه­ها به صورت تصادفی و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسش­نامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پرسش­نامه (DASS-21) -Depression Anxiety Stress Scale و برای بررسی عوامل استرس­زا از پرسش­نامهDES)) Dental Enviornmental Stressorsمحقق­ساخته استفاده شد. یافته­ها توسط آزمون­های آماری t-test مستقل و ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها : تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب 5/31%، 3/40% و 6/41% با شدت­های مختلف داشتند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p >). میزان افسردگی و استرس از نظر مقطع تحصیلی تفاوت آماری معناداری داشتند (05/0p­­<). مهم­ترین عوامل استرس­زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات (57%)، در بعد بالینی، مسوولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار (2/36%) و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده (5/37%)، گزارش شد.
نتیجه­گیری : با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس­زای موجود، توصیه می­شود مسوولین محترم در جهت کم­کردن این عوامل تلاش کنند و محیط بهتری برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb