جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عزت نفس

صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: یکی از بزرگترین معضلات آموزشی، افت تحصیلی دانشجویان است. بنابراین توجه به بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی این گروه اهمیت به‌سزایی دارد. پاره‌ای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی است، لیکن بعضی از صاحب نظران رابطه‌ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده‌اند. این پژوهش با هدف تعیین همبستگی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام شده است.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی همبستگی بود، کلیه‌ی دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان که حداقل دو نیم‌سال سابقه‌ی تحصیلی داشتند، (182 نفر) در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه از دو بخش شامل: ویژگی‌های فردی و تحصیلی واحدهای پژوهش و آزمون 58 سوالی عزت نفس کوپراسمیت تشکیل شده بود.

  یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی معنی‌داری بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد (31/0= r ). ولی عزت نفس با سن و جنسیت ارتباط آماری معنی‌داری نداشت (05/0< P ). پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر به طور معنی‌داری بهتر از دانشجویان پسر بود (05/0> P ).

  نتیجه‌گیری: با توجه به وجود همبستگی مثبت بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های تقویت عزت نفس می‌تواند در جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشد.


- معصومه دل آرام، تهمینه صالحیان، زیبا رئیسی، نسرین فروزنده،
دوره 5، شماره 8 - ( 5-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: ارتباط بین عزت نفس و وضعیت تحصیلی متفاوت گزارش شده است و مطالعات انجام شده در این زمینه به طور عمده بر روی دانش آموزان متمرکز بوده است . لذا هدف مطالعه ی حاضر مقایسه ی اعتماد به نفس دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 89-88 بود . روش بررسی: در این مطالعه ی مقطعی ، 310 نفر از دانشجویان از 4 دانشکده و 10 رشته ی تحصیلی در دو گروه مشروط و غیر مشروط با استفاده از پرسشنامه 58 سووالی کوپر اسمیت از نظر میزان اعتماد به نفس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند . تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل ، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت و میزان 05/0P< معنی دار تلقی گردید. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات کل عزت نفس در دانشجویان مشروط 9/4±60/19و در دانشجویان غیر مشروط 4/6±76/31 بود و تفاوت دو گروه معنی دار بود(008/0 P<). همبستگی عزت نفس نفس با معدل دانشجویان معنی دار نبود. نتیجه‌گیری: : دانشجویان مشروط از اعتماد به نفس پایین تری نسبت به دانشجویان غیر مشروط برخوردار بودند . پیشنهاد می شود نحوه ی مقابله با عوامل مختل کننده ی اعتماد به نفس و کسب مهارت های اجتماعی به دانشجویانی که سابقه ی مشروطی دارند ، آموزش داده شود .

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb