جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای بصیر شبستری

سمیرا بصیر شبستری، ایمان شیرین بک، فاطمه سفیدی، حسین شرکت دلیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: دستیابی به حداکثر پیشرفت تحصیلی از جمله اهداف عالی آموزش است. سازگاری اجتماعی مهم‌ترین نشانه‌ی سلامت روان می-باشد. از آنجایی‌که هیچ یک از پژوهش های داخلی ٬ به مطالعه‌ی رابطه پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دندانپزشکی نپرداخته، برآن شدیم که به انجام تحقیق حاضر بپردازیم. روش بررسی: در سال تحصیلی 90- 1389 تعداد 87 نفر از دانشجویان دندانپزشکی قزوین وارد مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی شدند. بدین نحو که براساس شماره‌ی دانشجویی ، مشخصات فردی و نیز معدل تحصیلی سه ترم اخیر دانشجویان مشخص شد . بسته به سیر پیشرفت تحصیلی چهار دسته پرسشنامه‌ی کالیفرنیا (سوالات مشابه با فونت متفاوت ) در اختیار دانشجویان قرار گرفت. نهایتاً داده های مطالعه توسط و آزمون خی دو،آزمون تحلیل واریانس و آزمون T مستقل آنالیز آماری شدند . یافته ها: بین جنسیت و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه‌ی معنا داری وجود نداشت 05/0p> بیشترین نمره‌ی میانگین سازگاری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ثابت دیده شد. بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و مولفه های اجتماعی شدن و مسوولیت پذیری رابطه‌ی معنا داری یافت نشد.( 05/0p> ) نتیجه گیری: علی رغم اینکه نتایج این مطالعه شاید به دلیل انتخاب دانشجویان ترم های بالاتر،توجه متولیان آموزش را به ارزیابی سلامت روانی دانشجویان و انجام اقدامات در راستای ارتقاء پیشرفت تحصیلی جلب می‌نماید.
سمیرا بصیر شبستری، ایمان شیرین بک، رضا شروین بدو،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: تظاهر بسیاری از بیماری‌های عمومی در دهان می‌باشد. اهمیت برخی بیماری‌های دهان در حدی است که اگر به‌درستی و به موقع تشخیص داده نشوند، می‌توانند منجر به مرگ شوند. تاخیر در درمان می‌تواند حاکی از بی‌توجهی بیمار و نیز جامعه‌ی پزشکی به ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهان باشد. چون بسیاری بیماران بابت مشکلات دهانی ابتدا به پزشکان مراجعه می‌کنند، داشتن اطلاعات در زمینه‌ی بیماری‌های رایج دهان برای پزشکان ضروری به‌نظر می‌رسد لذا به بررسی آگاهی اینترن‌های پزشکی در این زمینه پرداختیم. روش بررسی: جامعه‌ی پژوهش اینترن‌های پزشکی سال آخر (ورودی 84و85) دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند. پرسشنامه‌ای که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع معتبر تهیه گردید، همراه با هر یک از پرسش‌های بخش مهارت تشخیصی در اختیار نمونه قرار گرفت و در انتها نمرات آگاهی (کمتر از 50 درصد کل نمره ضعیف، 50 – 70 درصد متوسط و بیشتر از 75 درصد خوب) دسته بندی شدند . داده های پرسشنامه، با استفاده از آزمون‌های T-Test و ANOVAآنالیز آماری شدند. یافته‌ها: 6/51 درصد اینترن‌ها از وجود رشته‌ی بیماری‌های دهان اطلاع نداشتند. 3/80 درصد دانشجویان با تدریس واحد بیماری‌های دهان موافق بودند. تشخیص صحیح در مورد تغییرات بدخیمی و ضایعات پیگمانته و ساختار نرمال دهان به ترتیب 2/54 درصد و 2/67 درصد و 7/3 درصد بود. آگاهی اینترن‌های دو ورودی تفاوت آماری معناداری نداشتند. قدرت تشخیصی در مورد ضایعات بدخیم و نیز رویکرد درمانی آن‌ها متوسط و در مورد ضایعات پیگمانته در حد بالا و در زمینه‌ی ساختارهای نرمال دهان و اتیولوژی آفت دهانی بسیار ضعیف بود. نتیجه‌گیری: سطح آگاهی اینترن‌های پزشکی باید در مورد بدخیمی‌ها افزایش یابد. بازنویسی کوریکولوم آموزشی پزشکی با رویکرد آگاهی نسبت به بیماری‌های رایج دهان توصیه می‌شود.
سمیرا بصیر شبستری، ایمان شیرین بک، عباسعلی نوریان، مریم رستگار، فاطمه سفیدی،
دوره 7، شماره 15 - ( پاییز 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: پیرو افزایش توجه به ابعاد کمی و کیفی آموزش مداوم ، مقوله نیازسنجی در آموزش مداوم در کشور ما متداول گردید و یکی از اولویتهای پژوهشی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی قرار گرفته است. با توجه به فقدان انجام مطالعه در جامعه دندانپزشکان لذا برآن شدیم که به ارزیابی دیدگاه دندانپزشکان زنجان در زمینه برنامه های آموزش مداوم در سال 91-1390 بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی از 70 نفر دندانپزشکان عمومی شاغل در استان زنجان نهایتا 60 نفر پرسشنامه معتبر مربوط به ارزیابی کمی کیفی آموزش مداوم را تکمیل نمودند. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 وارد کامپیوتر گردید و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: جامعه مورد بررسی شامل 64% مرد و 36% زن با میانگین سنی 49/7±49/41 سال بودند. دندانپزشکان موثرترین نکته در افزایش بازدهی دوره های آموزش مداوم را مدرسین مجرب و مطرح(5/52%) و بهترین روش اجرای برنامه آموزش مداوم را برخورد عملی با بیمار(6/42%) برشمردند. مهمترین مشکل دندانپزشکان در برگزاری دوره آموزش مداوم فواصل طولانی زمانی بین برگزاری دوره های آموزشی (6/24%) بود.. اکثر دندانپزشکان (4/75%) با ارائه 5-10 برنامه در سال موافق بودند. 8/59% آنان موافق با ارائه برنامه های بازآموزی بصورت مجازی و با اتصال اینترنت بودند. اکثریت آنان اظهار داشتند که تطابق برنامه ها با نیازهای آموزشی در حد بالائی (88%) بود. نتیجه گیری: با توجه به موافقت اکثریت دندانپزشکان(60%) با برگزاری دوره های بازاموزی بصورت مجازی لذا ارائه برنامه ها طبق اولویتها با روشهای نوین آموزشی مورد درخواست دندانپزشکان توصیه میشود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb