جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای حسن نژاد

هدیه حسنلو، حمیدرضا حسن نژاد، مریم خزائی پول،
دوره 10، شماره 25 - ( بهار 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: نگرش دانشجویان به رشته­ی تحصیلی و آینده شغلی آنان از مهم­ترین عوامل مؤثر در امر آموزش است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. لذا مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از رشته­ی تحصیلی و آینده­ی شغلی خود در سال 1394 انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زنجان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که با 15 سوال نگرش دانشجو را نسبت به رشته­ی تحصیلی و آینده شغلی‌اش سنجید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی طریق نرم‌افزار آماری SPSS 16 تجزیه ‌و تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین کل نمره به‌دست‌آمده از پرسشنامه دیدگاه دانشجویان نسبت به رشته­ی تحصیلی آینده شغلی­شان به ترتیب10/22، 77/14  که از میانگین نظری پرسشنامه­ها به ترتیب 27 ،18، پایین­تر بود. نتایج مطالعه نشان داد که 44 درصد از دانشجویان نگرش ضعیفی نسبت به رشته­ی تحصیلی و 3/38 درصد نگرش ضعیفی به آینده شغلی خود داشتند. مقایسه­ی نمره نگرش به آینده شغلی دانشجویان برحسب جنسیت، گروه­های سنی مختلف، مشروطی و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. درحالی­که رابطه­ی معنی دار بین رضایت از رشته­ی تحصیلی و متغیرهای ذکر شده یافت شد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از نگرش ضعیف دانشجویان نسبت به رشته­ی تحصیلی و آینده شغلی آنها بود. برنامه‌ریزی جهت بهبود کارایی نیروی انسانی علوم بهداشتی و پزشکی، اصلاح ساختار آموزشی دانشگاه­های علوم پزشکی، افزایش ظرفیت­های شغلی و امکان سنجی شغلی در برنامه  ریزی آینده  می‌تواند در تقویت نگرش آن‌ها موثر باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb