جستجو در مقالات منتشر شده


15 نتیجه برای راد

مصطفی راد، نعمت اله شموسی، محمد حسن رخشانی،
دوره 3، شماره 4 - ( (بهار و تابستان 89) 1389 )
چکیده

file:///C:DOCUME~1DEAR-U~1LOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml" > Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
زمینه و هدف:
زبان انگلیسی بی‌گمان مهم‌ترین زبان دنیاست. از طرفی زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی برای استفاده از منابع و مآخذ علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از فن آوری‌های پیشرفت، از اساسیَ‌ترین مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی در جهان امروز است، ولی نقایص زیادی در آموزش و یادگیری آن در کشور ما وجود دارد که در اکثر اوقات فراگیران به هنگام عمل از بکار بستن آن در حیطه‌های مختلف عاجزند. هدف این مطالعه تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش زبان انگلیسی دانشگاهی در مقطع کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان پرستاری و مامایی بود.
 

روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 297 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان پرستاری و مامایی که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند، پرسشنامه اثربخشی زبان را تکمیل کردند.

 

یافته‌ها: 56 درصد شرکت کنندگان در مطالعه، پرسنل پرستاری و مامایی و 44 درصد دانشجو بودند، میانگین نمرات در حیطه‌ی اثربخشی کاربرد زبان در پژوهش 054/2 بود که 75 درصد سوال شوندگان نمره‌ی کمتر از 5/2 (از 5-0) را کسب کردند. میانگین نمرات در حیطه‌ی دانش عمومی زبان 57/2 بود که 75 درصد سوال شوندگان نمره‌ی کمتر از 1/3 (از 5-0) را کسب کردند. میانگین نمرات در حیطه‌ی دانش تخصصی 34/2 بود که 75 درصد سوال شوندگان نمره‌ی کمتر از 7/2 (از 5-0) را کسب کردند. دیدگاه فارغ التحصیلان پرستاری و پرستاران در حیطه‌ی دانش عمومی زبان انگلیسی با میانگین رتبه‌ی 64/161 بود که در مقایسه با دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی 96/129 بود. بر اساس آزمون آماری من ویتنی با 002/0P = اختلاف معنی‌داری در این زمینه وجود داشت.

 

نتیجه‌گیری: میانگین نمرات در مجموع حیطه‌های مختلف نشان می‌دهد، آموزش زبان موثر نمی‌باشد.


مریم اعلا، عظیم میرزازاده، میترا قریب، حمید رضا برادران، پاتریشیا خشایار،
دوره 6، شماره 10 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: سبک یادگیری یکی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران است که پی بردن به آن سبب می‌شود هر فرد، روش یادگیری صحیح تری اتخاذ نماید. در حالی که سبک یادگیری مدرسان نیز در انتخاب محیط آموزشی و فعالیت های تدریس آن‌ها اثر‌گذار است، لذا این پژوهش با هدف بررسی سبک یادگیری دانشجویان و اعضای هیات علمی در مقطع پیش بالینی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقایسه ای که در سال تحصیلی 91-90 انجام شد، 221 نفر از دانشجویان و 106 نفر از اعضای هیات علمی مقطع علوم پایه و مقطع مبانی طب بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (Kolb) بود. یافته ها: بیشترین سبک های یادگیری در بین دانشجویان، سبک یادگیری همگرا 4/34 درصد و انطباق یابنده 8/30 درصد و در بین اعضای هیات علمی، همگرا 5/41 درصد و جذب کننده 4/26 درصد بود. بین سبک های یادگیری دانشجویان و اعضای هیات علمی تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (0001/0P<). سبک یادگیری دانشجویان در مقطع علوم پایه با مقطع مبانی طب بالینی نیز تفاوت آماری معنا دار (0001/0>P) داشت. اگر چه در سبک یادگیری اعضای هیات علمی در دو مقطع، تفاوت معنی دار آماری یافت نشد. نتیجه گیری: از آنجا که سبک های یاددهی موازی با سبک های یادگیری هستند و با توجه به تفاوت سبک یادگیری بین اعضای هیات علمی و دانشجویان، اعضای هیات علمی می توانند ضمن آگاهی از تفاوت موجود، برنامه ها و روش های آموزشی خود را به گونه ای سامان دهی نمایند که غالب دانشجویان را تحت پوشش قرار دهند. لذا با توجه به سبک یادگیری غالب دانشجویان که همگرا است پیشنهاد می گردد که از اساتید فارغ از ترجیحات خود، محیط‌های یادگیری متناسب با این سبک شامل فعالیت های آزمایشگاهی و آموزش کاربردهای عملی مطالب تدارک ببینند.
پیمان پرویزراد، سارا رضائی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: دانش آموختگان رشته‌ی بهداشت عمومی پس از فراغت از تحصیل ، کارشناس حرفه‌ای در نظام سلامت خواهند بود تا با قرار گرفتن کنار سایر کارکنان سلامت ، مسوولیت تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را به عهده گیرند برای انجام این مهم دانشجویان فوق باید دانش و مهارت لازم را عمدتا در دوره‌ی کارآموزی ، کسب نمایند، این پژوهش با هدف بررسی واحد درسی کارآموزی رشته‌ی بهداشت عمومی از طریق کسب عمیق دیدگاه های گروه آموزشی و دانشجویان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مازندارن انجام گرفت. . روش بررسی: در این پژوهش کیفی ،نمونه گیری به شکل هدفمند از بین جامعه کارآموزان، فارغ التحصیلان و گروه آموزشی بهداشت عمومی در دانشکده‌ی بهداشت انجام شدو مصاحبه هایی به‌صورت نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بنابراین نتایج حاصل از مصاحبه‌ها ، ما را برای انتخاب نمونه‌ی بعدی راهنمایی کرده ، به ترتیب نمونه‌های بعدی به‌دست آمدند تا جایی که دیگر ایده جدیدی به‌دست نیامد ، پس از گردآوری اطلاعات از نمونه ها به‌تعداد یازده نفر ، یافته های پژوهش به روش آنالیز محتوا ، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . یافته‌ها : از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر پنج درون مایه‌اصلی و تعدادی درون مایه‌ی فرعی حاصل شد. ارزیابی سرفصل های کارآموزی ، انتظارات از کارآموزی ، انگیزه‌ی دانشجویان از حضور در کارآموزی ، پرورش مهارت های غیرفنی و مدیریت و برنامه ریزی کارآموزی از این دسته‌اند. نتیجه گیری: :نتایج مطالعه نشان داد که ضعف برنامه ریزی منسجم عامل بروز مشکلات عمده در کارآموزی دانشجویان می باشد ، لذا لازم است مسوولان با برنامه های منسجم تر در جهت ارتقای کیفیت کارآموزی گام بردارند.
عباس حیدری، پروانه سودمند، فاطمه حاجی آبادی، محمدرضا آرمات، مصطفی راد،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف :فاصله تئوری و عمل در پرستاری باعث ناهمخوانی بین آنچه آموخته شده وآنچه در عمل به اجرا می آید می گردد. یکی از اجزای ایجاد کننده این فاصله مشکلاتی است که در حوزه آموزش پرستاری وجود دارد. این مطالعه به بررسی علل فاصله تئوری و عمل در پرستاری و راهکارهای پیشنهاد شده از دیدگاه آموزش می پردازد. روش تحقیق: مرور مقالات بر اساس جستجو در پایگاهای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل Magiran، SID ،SCOPUS ،Pub Med بود. ابتدا با استفاده از کلید واژه های "پرستاری" و "شکاف تئوری و عمل" جستجوی جامعی در پایگاه های اطلاعاتی مذکور صورت گرفت، سپس مقالات واجد شرایط بر اساس معیارهای تعیین شده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. معیارها شامل وجود علل و راهکارهای شکاف تئوری و عمل در مقاله مورد بررسی بود. یافته ها: با بررسی 85 مقاله علل و راهکارهای گوناگونی بدست آمد. عملکرد بالینی تاملی و تربیت دانشجویانی مشتاق به فراگیری مادام العمر، توسعه مدل نقش ها، استفاده از اساتید متخصص بالینی پرستاری، تدریس متناسب با نیاز بالین با اصلاح برنامه ها‌ی تحصیلی، به روز کردن دانش مدرسان و پرستاران، تجهیز کردن مرکز مهارتهای بالینی در دانشکده ها و بیمارستانها، بهتر کردن تعامل مدرسان و پرستاران از مهمترین راهکارهایی بود که در این مطالعه بدست آمد. نتیجه گیری: عوامل متعددی در حوزه آموزش پرستاری باعث شکاف تئوری و عمل در این رشته می شود، که مهمترین آنها تربیت دانشجویان به روش صحیح و تدریس موثر و با توجه به نیاز بالین می باشد.
فاطمه سمیعی راد، زهرا قاسمی،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از وظایف اصلی اعضای هیأت علمی تحقیق می باشد که به عنوان یک ضرورت اولیه برای پیشرفت حرفه ای شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخگویی پژوهشی اعضای هیات علمی بود. مواد و روش ها : این پژوهش توصیفی – تحلیلی که به صورت مقطعی و در میان کلیۀ اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل خصوصیات فردی، موانع شخصی، درون سازمانی، برون سازمانی و ماهیت پژوهش بود. از آمار توصیفی و تحلیلی، استفاده شد. یافته ها: عوامل بازدارنده ی درون سازمانی با میانگین و انحراف معیار 29/54 ±08/50 امتیاز در رتبه اول، عوامل مربوط به روش تحقیق علمی با 03/6± 63/55 امتیاز در رتبه دوم، عوامل بازدارنده ی شخصی با 1/5 ±64/ 58 امتیاز در رتبه سوم و عوامل برون سازمانی با9/11± 5/64 امتیاز در رتبه آخر قرار داشتند. بحث و نتیجه گیری: بهبود وضعیت پژوهشی عمده ی دانشگاهها در گرو ایجاد یک نظام متمرکز تحقیقاتی جهت هماهنگی فعالیت های تحقیقاتی درون سازمانی و برون سازمانی است.
سعید خواجه ای ، هما درودی، شهلا مرادی، داوود حسنی،
دوره 7، شماره 15 - ( پاییز 1393 )
چکیده

زمینه و هدف:مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و مدیران بسیاری از سازمانها، به ویژه سیستمهای آموزشی را به خود معطوف نموده و ایجاد سازمان یادگیرنده، یکی از آرمانهای سیستم آموزش شده است.از این نظر، حرکت دانشگاههای کشور به سمت تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بر اساس پنج مولفه مدل پیتر سنگه، شامل قابلیتهای فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی می باشد. روش بررسی:روش این پژوهش، توصیفی - پیمایشی بود که نمونه ای 360 نفره به شیوه طبقه ای تصادفی از میان کارکنان و مدیران دانشگاه مذکور انتخاب گردید.ابزار اندازه گیری را پرسشنامه 25 گویه تشکیل می داد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 795/0 حاصل گردید. همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاس‌های پرسشنامه سازمان یادگیرنده نیز پایایی آن را تأیید می کند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار وآزمون معنی داری t استفاده گردید. یافته ها:تعداد کل نمونه آماری تحقیق 360 نفر می باشد که 87% آن کارمند، 13% در سمت مدیر هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، اختلاف میانگین های مشاهده شده گروه نمونه برای خرده مقیاس های شایستگیهای فردی، مدلهای ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی با میانگین پیش بینی شده معنی دار است. (05/0 p<)
مرضیه خاتونی، زینب علیمرادی، وجیهه آتشی، فاطمه سمیعی سیبنی،
دوره 7، شماره 16 - ( زمستان 1393 )
چکیده

زمینه: نرم افزارهای آموزشی به عنوان یک روش یادگیری فراگیر محور، منابع غنی را فراهم می آورد که می تواند فرصتی برای رشد یادگیرندگان باشد و آن ایجاد محیط مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان اجازه می دهد به جستجو پرداخته و انواع مسائل را بررسی کنند. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه کسب مهارتهای لازم جهت ارائه مراقبت انجام شده است. روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه 246 دانشجوی پرستاری مامایی(250 دانشجوی پرستاری و 212دانشجوی مامایی) در ترم اول به روش سرشماری انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه به روش سنتی تحت آموزش قرار گرفتند. سپس از کلیه دانشجویان با استفاده از چک لیست به منظور بررسی مهارت های آموخته شده، آزمون بعمل آمد. در مرحله بعد نرم افزار کمک آموزشی در اختیار داشجویان گروه مداخله قرار گرفت و مهارت دانشجویان گروه مداخله مجدداً از طریق آزمون با استفاده از چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مهارت دانشجویان گروه کنترل نیز با ایجاد فرصت مجدد جهت مطالعه و تمرین به شیوه سنتی با استفاده از آزمون و چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS16 همراه با آزمون تی، تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در آزمون شماره 1 در دو گروه مداخله و کنترل ، اختلاف معنی داری مشاهده نشده است(05/0p). نتیجه گیری: نتایج آزمونها نشان داد که استفاده از نرم افزارهای آموزشی می تواند به عنوان یک استراتژی موثر آموزشی، علاوه بر ارتقاء سطح شناختی منجر به بهبود عملکرد روانی حرکتی دانشجویان شود.
افشار رمضانپور، شیوا گلشاهی راد،
دوره 8، شماره 19 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف : گرایش دانشجویان به جزوه به جای مطالعه ی منابع نه تنها بر فرایند یادگیری ، بلکه بر انگیزه و روحیه ی تحقیق نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی الگوی مطالعه و دیدگاه دانشجویان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مورد منابع درسی صورت گرفته است. روش بررسی : در این مطالعه ی توصیفی مقطعی ، 254 نفر از دانشجویان ، کارآموزان ، کارورزان و دستیاران شاغل به تحصیل درسال 92-93 دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته ای ، که روایی و پایایی آن تایید شد، جمع آوری گردید . سپس با استفاده از نرم افزار SPSS16 و روشهای آماری توصیفی و تحلیلی ، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد بیش از 50 درصد دانشجویان و دستیاران تا 3 ساعت در روز مطالعه می کنند. اولویت اول استفاده ازمنابع درسی برای بیشتر نمونه ها مطالب ارائه شده در کلاس به صورت جزوه های دست نویس (9/45%) و کتب تالیفی (3/35%) و دلایل عمده ی آن سهولت تهیه و دسترسی ، صرفه جویی در وقت و احتمال کسب نمره ی بیشتر است. در 4/50 % ، منابع مرجع به زبان اصلی ، اولویت آخر بود. علیرغم نگرش مثبت به کتب مرجع ، طبق اظهار نمونه ها ، حجم زیاد مطالب و نیاز به زمان ، نبود انگیزه ، عدم آموزش لازم برای مطالعه ی صحیح در مقاطع مختلف، نیاز به تسلط به زبان انگلیسی به ترتیب مهمترین دلایل عدم استفاده از منابع مرجع بود. نتیجه گیری :علیرغم آگاهی از اهمیت مطالعه ی کتاب ، دانشجویان به جزوه گرایش دارند. به نظر می رسد ، برنامه ریزی جهت ارتقای الگو و مهارتهای مطالعه ، بکارگیری روشهای جدید تدریس ، توجه بیشتر به مهارتهای زبان خارجی ضروری است
سید جواد قاضی میرسعید، محمد مرادی جو، ابولفضل طاهری، امید یوسفیان زاده،
دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: آموزش موثر جدا از مهارتهای علمی لازم، مستلزم استفاده صحیح از روشهای ارتباطی موثر در محیط‌های آموزشی است این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل عوامل موثر در برقراری ارتباط. از همین رو این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط میان دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 52 تن از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال تحصیلی 90-91 مورد پژوهش قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز توسط پرسشنامه‌ای که اعتبار محتوایی آن توسط 15 تن از اعضای هیأت علمی خبره و صاحب نظر در زمینه آموزش پزشکی و پایایی آن با روش آزمون قبل و بعد 70/0 و پایایی بین سوالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0=α بررسی و تایید شده بود در سه حیطه فردی، حرفه‌ای و علمی که دارای 28 گویه بود جمع آوری گردید. سپس داده‌های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS ویرایش 18، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از روشهای آمار توصیفی در قالب توزیع فراوانی، جدول، تعیین درصد و آزمون مجذور کای ارائه گردید. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد 44 تن از دانشجویان احترام به دانشجو(3/86%)، 40 تن به روز بودن استاد(4/78%)، 39 تن فن بیان و تدریس توأم با علاقه(71%) و در نهایت 38 تن رازداری(71%) را در زمره مهمترین عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو واستاد می‌دانند. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که عوامل فردی نظیر فن بیان و تدریس توام با علاقه، و عوامل اخلاقی همچون احترام به دانشجو و رازداری در مقایسه با سایر عوامل از قبیل عوامل حرفه‌ای و علمی تاثیر بیشتری در برقراری ارتباط موثر بین دانشجو و استاد دارد.


محمد امینی، حمید رحیمی، سارا مرادی،
دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻘﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻧﺴﺠﺎم در ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. لذا ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراک ﺑﻮد. روش: نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه مورد نظر، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تعداد 273 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 162 نفر به عنوان نمونه بدست آمد. ابزار پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی در 42 گویه در قالب چهار مولفه (فرهنگ عقلانی، توسعه ای، اجماعی و سلسله مراتبی) با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی توسط متخصصان تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس چندگانه) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در بعد عقلانی دارای میانگین 57/0±4/3، توسعه ای 56/0±33/3 و اجماعی 62/0±27/3 بالاتر از حد متوسط و در سلسله مراتبی با میانگین 63/0±69/2 پایین تر از حد متوسط است. نتیجه گیری: اعضای هیات علمی، فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک را بیشتر عقلانی، توسعه ای و اجماعی می دانند و معتقدند که فرهنگ دانشگاه، بر ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮی و ﺧﻼﻗﻴﺖ، رقابت، تحقق اهداف و اثربخشی تاکید بیشتری دارد و رﺳﻤﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ، تمرکز، قوانین و مقررات رسمی و ثبات کمتر مورد تاکید است. کلید واژه: فرهنگ سازمانی، دانشگاه، اعضای هیات علمی


نسرین باغداری، مرضیه ترکمن نژاد سبزواری، حسین کریمی مونقی، مصطفی راد، مهدی امیری،
دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: انتقال خبر بد، برای بیمار و پرسنل درمانی بسیار استرس زا می باشد. روش صحیح و کاربردی آموزش انتقال خبر بد از دغدغه های آموزش پزشکی می باشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه­ی اثر آموزش بر مبنای استراتژی اسپایکس(SPIKES) با دو رویکرد ایفای نقش و مولتی­مدیا بر آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی، در انتقال خبر بد به بیمار انجام شد.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه بر روی 90 دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شده و با دو رویکرد متفاوت مولتی مدیا و ایفای­نقش آموزش دیدند. گروه کنترل بدون مداخله­ی آموزشی بود. قبل و دو هفته بعد از آموزش، آزمون آگاهی و نگرش به صورت کتبی به عمل آمد.

یافته ها: مقایسه­ی میانگین نمرات آگاهی و نگرش بعد از مداخله در سه گروه، اختلاف معنی داری را بین گروه های ایفای نقش و  مولتی مدیا با گروه کنترل  نشان داد (05/0>P). علاوه بر این میانگین نمره نگرش بعد از مداخله در گروه مولتی مدیا بالاتر از گروه ایفای نقش بوده و از تفاوت آماری معنا داری برخوردار بود (0.045=P).

نتیجه گیری:  آموزش با استفاده از مولتی مدیا به صورت غیرحضوری و ایفای نقش می تواند آگاهی دانشجویان را در زمینه انتقال خبر بد، به یک میزان افزایش دهد؛ در حالی­که نگرش دانشجویان با رویکرد مولتی مدیا بیشتر از آموزش با استفاده از ایفای نقش تغییر می­نماید.


الهه رحیمی نیا، حوریه رحیمی نیا، غلامرضا شریفی راد،
دوره 9، شماره 24 - ( زمستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: شیوه ها و سبک های یادگیری که یکی از عوامل موثر در یادگیری است را می توان تغییرات نسبتا پایدار از نحوه دریافت و تعامل و سازش فرد با محیط یادگیری بیان کرد. از آنجایی که وظیفه یاددهی و بهبود وضعیت و شرایط موجود برای یادگیری دانشجویان،  یکی از فعالیت­های کلیه­ی مراکز آموزشی محسوب می­گردد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مراحل و سبک­های یادگیری بر اساس نظریه­ی کلب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت.

روش بررسی: مطالعه­ی حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در سال 94 بر روی 279 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم که به روش نمونه گیری سهمیه­ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنـامه استاندارد شده سبـک­های یادگیری کلب ( (Kolb بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 38/4 ± 23/22سال و میانگین معدل تحصیلی 65/1± 85/16بود. به طور کلی سبک یادگیری دانشجویان 9/38 درصد همگرا، 5/37 درصد جذب کننده، 2/13 درصد واگرا و 4/10 درصد انطباق یابنده بود. بین سبک­های یادگیری و جنسیت ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.01).

نتیجه گیری: با توجه به اینکه سبک ترجیحی اکثر دانشجویان همگرا و جذب کننده بود، لذا پیشنهاد می­شود که از روش­های آموزش بصری (مانند نقشه و دیاگرام)، خود آموزی، آموزش انفرادی و تاکید بر کاربردهای عملی مطالب در تدریس استفاده گردد.


شهلا مرادی، داود حسنی، محسن بهرامی، عباسعلی نوریان،
دوره 9، شماره 24 - ( زمستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف:علم پزشکی درمیان علوم بشری ازجایگاه ویژه ای برخوردار است، چون دستیابی به اهداف سایرعلوم فقط باسلامت جسم وروح میسرخواهدگردید. یکی ازعوامل موثردرفرایندآموزش، به­ویژه آموزش پزشکی کتب آموزشی مرتبط وروش­های منحصربه فردبکارگرفته درآن است که یقینا نقش پررنگ وانکارناپذیر ایران وایرانی درتولیدونشرمبانی علم پزشکی دردنیا به جهانیان برهمگان آشکاراست.شیخ الرئیس ابوعلی سیناوعلی بن عباس اهوازی که تالیفات شان یعنی کتاب­های گرانسنگ "قانون" و"الملکی" تااوائل قرن 18 میلادی درمدارس طبی اروپا تدریس می شدند،ازبزرگان طب ایرانی هستندکه جامعه پزشکی دنیا باید خود را مدیون آن­ها بداند.

روش بررسی:بررسی وتحلیل متن قسمتی ازکتاب کامل الصناعه الطبیه می­باشد که به معرفی شیوه های آموزش زمان نگارش کتاب پرداخته است.

یافته ها:طب ملکی حدود چهارصد هزار کلمه دارد و به بیست مقاله که هریک مشتمل بر چند فصل است تقسیم می­شودکه ده مقاله اول آن درباره­ی طب نظری است و بقیه مربوط به طب عملی است.او روش آموزشی نگارشی خود رادرتدوین وتقریراین کتاب روش "تقسیم" معرفی میکند.

نتیجه گیری:یکی از مهم­ترین وظایف هرملتی حراست و حفاظت از منابع علمی و فرهنگی خود از تاراج و چپاول بیگانگان است. کتاب کامل الصناعه الطبیه  که در یکی از دوره­های اوج و شکوه تاریخ پزشکی ایرانی توسط  علی بن عباس مجوسی اهوازی به رشته تحریر درآورده است ، دارای جایگاه رفیعی به جهت شیوه­ی نگارش آموزشی اش یعنی روش "تقسیم"می باشد، روشی که یکی ازبهترین روش­هایی که پس از حکیم اهوازی حتی امروزه نیز- درتدوین نگارش کتب آموزشی رشته پزشکی و غیر پزشکی مورد استفاده است.


یدالله زارع زاده، قباد مرادی، زهره تیموری، فریبا فرهادی فر، فرزانه غریبی،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه:گزارش صبحگاهی در کنار آموزش های سرپایی و راندهای بالینی، از روش های رایج و ارزشمند و به عنوان استاندارد طلایی در آموزش بالینی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن است.

مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، ساختار جلسات  گزارش صبحگاهی با استفاده از نظرات 196 نفر از کارآموزان،کارورزان و دستیاران مورد بررسی قرار گرفت.ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه پژوهش گر ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصین و پایایی آن  با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داریP0/05  انجام شد.

نتایج: در این مطالعه در بررسی نظرات دانشجویان از ساختار گزارش صبحگاهی، در اکثر متغیرهای مورد بررسی نظر اکثریت افراد متوسط بود. 88درصد دانشجویان بهره مندی کلی از حضور در جلسات گزارش صبحگاهی را متوسط و فقط 2 درصد افراد آن را مطلوب گزارش کردند.بیش ترین میزان رضایت مربوط به گروه عفونی بود.

بحث:با توجه به نتایج مطالعه ، به طور کلی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه دانشجویان ، متوسط می باشد. به نظر می رسد با توجه  به اهمیت زیاد گزارش صبحگاهی در آموزش پزشکی باید توجه بیشتری به ارتقای سطح کیفی آن شود. 


مصطفی راد،
دوره 10، شماره 28 - ( زمستان 1396 )
چکیده

هدف آموزش پرستاری تربیت پرستارانی است که توان مراقبت از مددجویان را در محیط بالینی داشته باشند. یادگیری بالینی به عنوان بخش مهم و اساسی آموزش پرستاری می باشد (1).  دوره اینترشیپ دانشجویان پرستاری، آموزش حین خدمت است و یادگیری  دانشجویان از طریق تمرین مکرر در عرصه بالین و کاربرد در عمل  محقق می شود. این دوره، گذر از دوران دانشجویی و تبدیل شدن وی به پرستار می باشد. علاوه بر این علی رغم مطرح نشدن در برنامه آموزشی، دانشجویان انترشیپ کمبود نیروی انسانی درعرصه بالین تا حدی برطرف می شود (2).صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb