جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای سبحانیان

سعید سبحانیان، الهه رضایی، لیلی مصلی نژاد،
دوره 8، شماره 19 - ( پاییز 1394 )
چکیده

مقدمه: بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارند، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش و پرورش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی همراهی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم با گذراندن کلاسهای فوق العاده آموزشی قبل از ورود به دانشگاه صورت پذیرفت. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی- تحلیلی است که بر روی 116 نفر از دانشجویان ورودی سال 90 دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1391 صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه خود ساخته شامل: بخش1، خصوصیات دموگرافیک و بخش2، اطلاعات مربوط به نمره خام کنکور، رتبه کل کنکور و همچنین معدل ترم1و2 کلیه دانشجویان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss v.16 استفاده گردید. نتایج: در مطالعه حاضر 116 نفر شرکت داشتند.(2/30٪)35 نفر از هیچ کلاسی استفاده ننموده و (8/69٪)81 نفر از انواع مختلف کلاسهای مذکور استفاده نموده بودند. بین نمره خام کنکور و رتبه کل کنکور با چگونگی شرکت در کلاس ها به ترتیب ارتباط معنی داری یافت شد.( r=0.215وp=0.21) و (r=0.251 و p=0.007).بین میانگین نمرات ترم 1 با رتبه کل کنکور ارتباط معنی دار اما معکوس دیده شد.(r=-0.27 و p=0.003). نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده در خصوص ارتباط معنی دار معکوس بین شرکت در کلاس ها و نمره کل کنکور شاید نیاز به بازنگری برنامه های آموزشی کلیه ی رشته ها و مقاطع تحصیلی باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb