جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای سیدی

سيده اعظم سیدی، کیانوش عبدی، روشنک وامقی، محمدهادی صافی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: برای ارتقای کیفیت وضعیت آموزشی، ارزیابی وضعیت آموزش بالینی ونظری و سپس ارایه ی بازخورد به برنامه ریزان و مدیران آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در ارزیابی، زمانی می توان به نتایج اعتماد نمود که اطلاعات گردآوری شده از صحت و دقت کافی برخوردار باشد که شرط لازم برای تحقق آن وجود ابزارهای دقیق برای جمع آوری اطلاعات می باشد . تهیه و تنظیم شاخص های معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی، هدف این پژوهش بود. روش بررسی : این مطالعه به صورت کیفی انجام شد.جمع آوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای و مرورمنابع موجود و برگزاری جلسه ی بحث گروهی متمرکز با اساتید صاحبنظر در آموزش بالینی (اعضای هیات علمی) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت. یافته‌ها:یافته های پژوهش بیانگر این است که شاخص های ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی شامل 5 طبقه (آموزش دهنده ، آموزش گیرنده، مدیریت آموزش بالینی، عرصهجی آموزش بالینی و ارزشیابی ) و 57 شاخص می باشد. نتیجه‌گیری: : شاخص های به دست آمده از این پژوهش معیارهای طراحی ابزاری روا و پایا برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی را فراهم می کنند.
مریم سیدیان اختصار، لیلی صالحی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: رشد سریع فناوری باعث تبدیل آموزش الکترونیکی به یکی از شایع‌ترین رویکردهای آموزشی شده است .وجود ابزار روا و پایا جهت بررسی پذیرش این نوع آموزش الزامی است. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس پذیرش آموزش الکترونیکی انجام گرفت.
روش‌ بررسی: این مطالعه روان سنجی بر روی 223 نمونه از دانشجویان رشته­ی آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در سال 1395انجام گرفت. ابزار اولیه 49 سوالی از مطالعات قبلی اقتباس‌شده بودکه پس از کسب اجازه از نویسنده­ی اصلی، به زبان فارسی ترجمه شد. سپس نمره تاثیر آیتم، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 10 متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرارگرفت. پایایی ابزار از نوع تجانس درونی به وسیله­ی آزمون باز آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها: بر اساس شاخص ضریب تاثیر و شاخص روایی محتوی و نسبت روایی محتوی، 41 سوال حفظ شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی نیز تمامی این 41 سوال در ابزار باقی ماندند. با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، پنج عامل استخراج شد. این مقیاس قادر به پیش‌بینی 52% از تغییرات کل مقیاس بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار پذیرش یادگیری الکترونیکی است که به­عنوان ابزاری مناسب در سنجش میزان پذیرش یادگیری الکترونیک قابلیت به­کارگیری دارد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb