جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای شیربگی

ناصر یوسفی، هوشنگ جدیدی، ناصر شیربگی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: پژوهش ها به نقش سلامت روانی بر عملکرد تحصیلی اشاره کرده اند. هدف این مطالعه، بررسی رابطه ی بین سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 11 در سال تحصیلی 1388-1387 بود. روش بررسی: نمونه آماری شامل 1027 (555 پسر و 473 دختر) از دانشجویان واحدهای دانشگاهی منطقه ی 11 (واحدهای کرمانشاه، کردستان و ایلام) که با روش نمونه گیری تصادفی سهمی انتخاب و پرسش نامه ی سلامت عمومی (28- GHQ) را تکمیل نمودند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی ساده، رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس چند متغیری استفاده شد. برای سنجش عملـکرد تحصیــلی، معدل کل نیمسال های تحصیــلی گذرانده شده آزمودنی ها نیز جمع آوری شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که 59درصد از آزمودنی ها واجد سلامت روانی و41درصد از آنان مشکوک به اختلال روانی می باشند. بین سلامت روانی وعملکرد تحصیلی رابطه معنی دار مشاهده نشد. دانشجویان دختر از سلامت روانی کمتری برخوردار بودند. بین سن و افسردگی رابطه ی معکوس و معنی دار و بین سلامت روانی دانشجویان سنوات مختلف تحصیلی تفاوت معنی دار وجود داشت به طوری که ادامه ی تحصیل به سلامت روانی آنان کمک می کند. بین بعد خانوار و نمره ی علایم جسمانی رابطه ی معکوس و معنی دار وجود داشت. دانشجویان کارشناسی نسبت به دانشجویان کاردانی در همه ی متغیرهای سلامت روان از وضعیت بهتری برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: سلامت روان پیش بینی کننده ی معنی داری برای برخی متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق است

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb