بازگشت به صفحه اصلی

خانم دکتر سیده نداموسوی

مدیر واحد آموزش مجازی

دکتری تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

CV : رزومه

neda.mousavi@zums.ac.ir:پست الکترونیکی

شماره تماس:
مهندس زهرا حجتی
کارشناس واحد آموزش مجازی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

zahojati@gmail.com:پست الکترونیکی

شماره تماس: 33148279 - 024
مهندس رضا محرمی

کارشناس آموزش مجازی


کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی


واحد خدمتی:واحد آموزش مجازی


شماره تماس: 33154350 - 024

:پرسنل کارگروه آموزش مجازی

دکتر نرگس پورسینا

عضو کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus:رزومه

 n.poursina@zums.ac.ir:پست الکترونیکی

شماره تلفن:33473635-024 داخلی 332

آقای بهرام رستمی

عضو کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
کارشناس ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

rostami.bahramgmail.com:پست الکترونیکی

شماره تماس:33445550 - 024

 

ورود به سامانه نوید
راهنمای ورود به سامانه نوید
مطالب آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیکی

:تماس با ما

آدرس: زنجان - شهرک کارمندان - انتهای بلوار مهدوی - دانشکده دندانپزشکی - طبقه اول- واحد آموزش مجازی

شماره تلفن:33473635-024 داخلی 332