سردر جدید پردیس مرکزی دانشگاه <a href="http://stemcell2017.com/">دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی </a> <a href="http://stemcell2017.com/">دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی </a> <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه کتابخانه مرکزی (در دست ساخت) دانشکده دندانپزشکی
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
leader
webda
درباره مادرباره ما

سال تاسیس

1366 (ادغام با بهداری در 1373)

7 معاونت

درمان، غذا و دارو، بهداشتی، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و امور فرهنگی

9 بیمارستان

3 مرکز آموزشی درمانی و 6 بیمارستان

تخت بیمارستان

 1390 تخت مصوب و 1158 تخت فعال و 1967 تخت هزینه‌بر با ضریب اشغال میانگین 81/36 درصد

7 شورا

فرهنگی، پژوهش، آموزش، آموزش پزشکی جامعه نگر، سطح بندی، شورای دانشگاه و طرح تحول سلامت.

7 دانشکده

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و بهداشت، پرستاری و مامایی زنجان، پرستاری ابهر، پردیس

واحدهای

بهداشتی

1مرکز بهداشت استان، 1مرکز بهداشت شهرستان و 7 شبکه بهداشت و درمان و 447 خانه بهداشت، 14 مرکز تسهیلات زایمانی، 57 مرکز بهداشت روستایی، 31 پایگاه بهداشتی، 28 مرکز بهداشت شهری، 11 مرکز بهداشت شهری شبانه روزی و 3 آموزشگاه بهورزی

پایگاه فوریت

 11 پایگاه جاده ای و 27 پایگاه شهری و 1 پایگاه اورژانس موتوری

رفاه دانشجویان

تعداد 10 خوابگاه دولتی، 4 خوابگاه خودگردان، 3 سالن ورزشی، 2 زمین ورزشی، 3 آشپزخانه، 4 غذاخوری

سرمایه انسانی

حوزه ریاست و معاونت توسعه: 211 نفر، بخش  بهداشت: تعداد 2348 نفر، بخش درمان: 3879 نفر، بخش آموزش عالی: 775 نفر ( 316 نفر هیأت علمی و 458 نفر غیرهیأت علمی)