webda
اخبار دانشگاهاطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان واجد شرایط آگهی پذیرش نیروی شرکتی پرستار

اطلاعیه دریافت  کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان واجد شرایط آگهی پذیرش نیروی شرکتی پرستار

به اطلاع کلیه داوطلبان واجد شرایط آگهی پذیرش نیروی شرکتی پرستار می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون می توانند با بهمراه داشتن کارت ملی در ساعات اداری روزهای پنجشنبه مورخ   96/04/15 و  شنبه مورخ 96/04/17 به دانشکده پرستاری ابهر به آدرس ابهر – جاده درسجین جنب بیمارستان جدیدالتاسیس الغدیر مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است آزمون تخصصی مذکور ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/04/18 در محل دانشکده پرستاری ابهر به آدرس فوق الذکر برگزار خواهد گردید.