دانشکده پزشکی دانشکده داروسازی دانشکده دندانپزشکی آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه کتابخانه مرکزی مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 زنجان پایتخت شور و شعور حسینی
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
leader
webda
اخبار دانشگاهخبر مهم و فوری درباره ازدواج دانشجویی

خبر مهم و فوری درباره ازدواج دانشجویی

ثبت نام برای زوج هایی که تاریخ عقدشان در بازه زمانی 1/7/94 لغایت 1/7/95 می باشد مجاز گردیده است .   ( لازم است هنگام ثبت نام تاریخ عقد خود را 1/7/95 وارد نمایند)

همچنین زوج هایی که تاریخ عقدشان در بازه زمانی 1/7/95 لغایت  30/10/96 نیز مجاز به ثبت نام می باشند که لازم است درصورتی که تاریخ عقد ایشان پس از 1/10/96 می باشد تاریخ عقد خود را 1/10/96 وارد نمایند

www.ezdevaj.nahad.ir

02433420668 دفتر نهاد رهبری    

09191410300          ابراهیم خانی