سردر جدید پردیس مرکزی دانشگاه <a href="http://stemcell2017.com/">دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی </a> <a href="http://stemcell2017.com/">دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی </a> <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه کتابخانه مرکزی (در دست ساخت) دانشکده دندانپزشکی
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
leader
webda
اخبار دانشگاهارزیابی عملکرد کارکنان

قابل توجه کلیه همکاران محترم :ارزیابی عملکرد ( ارزشیابی ) کارکنان و مدیران سال 90

به منظور درج و پر کردن اطلاعات مربوط به تعیین محور ها و شاخص های ارزیابی خودبر روی لینک روبرو کلیک کنید http://gepas.ostandari-zn.ir 

 لیست مشخصات کلیه پرسنل دانشگاه اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و طرحی و... در سامانه فوق لینک و وارد شده است . کلیه کارمندان  می توانند  با وارد نمودن نام کاربری: 164+کد ملی پسورد: 1234 به سامانه وارد شوند.