سردر جدید پردیس مرکزی دانشگاه <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه کتابخانه مرکزی (در دست ساخت) دانشکده دندانپزشکی
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
leader
webda
اخبار دانشگاهارزیابی عملکرد کارکنان

قابل توجه کلیه همکاران محترم :ارزیابی عملکرد ( ارزشیابی ) کارکنان و مدیران سال 90

به منظور درج و پر کردن اطلاعات مربوط به تعیین محور ها و شاخص های ارزیابی خودبر روی لینک روبرو کلیک کنید http://gepas.ostandari-zn.ir 

 لیست مشخصات کلیه پرسنل دانشگاه اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و طرحی و... در سامانه فوق لینک و وارد شده است . کلیه کارمندان  می توانند  با وارد نمودن نام کاربری: 164+کد ملی پسورد: 1234 به سامانه وارد شوند.