webda
اخبار دانشگاهارزیابی عملکرد کارکنان

قابل توجه کلیه همکاران محترم :ارزیابی عملکرد ( ارزشیابی ) کارکنان و مدیران سال 90

به منظور درج و پر کردن اطلاعات مربوط به تعیین محور ها و شاخص های ارزیابی خودبر روی لینک روبرو کلیک کنید http://gepas.ostandari-zn.ir 

 لیست مشخصات کلیه پرسنل دانشگاه اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و طرحی و... در سامانه فوق لینک و وارد شده است . کلیه کارمندان  می توانند  با وارد نمودن نام کاربری: 164+کد ملی پسورد: 1234 به سامانه وارد شوند.