سردر جدید پردیس مرکزی دانشگاه دوره یکساله معارف زندگی ساز <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
leader
webda
اخبار دانشگاهآگهی استخدام پیمانی

  آگهی استخدام پیمانی

جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک نمایید.

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوزهای استخدامی شماره 31137/90/220 مورخ 3/12/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و 306023/100 مورخ 2/10/89 مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد 77 نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت پیمانی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید:

  جدول رشته های مورد نیاز دانشگاه

  ردیف

  عنوان رشته شغلی

  محل جغرافیایی

  جنسیت

  تعداد مورد نیاز

  شرایط احراز

  زن

  مرد

  1

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته اطفال

  2

  پزشک

  ایجرود

  *

  -

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته زنان و زایمان

  3

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته جراحی عمومی

  4

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته داخلی

  5

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته بیهوشی

  6

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته ارتوپدی

  7

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته رادیولوژی

  8

  پزشک

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته پاتولوژی

  9

  پزشک عمومی

  ایجرود

  *

  *

  5

  دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته پزشکی عمومی

  10

  کارشناس امور دارویی

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته داروسازی

  11

  پرستار

  ایجرود (22)

  ابهر (2)

  خدابنده (2)

  طارم (1)

  ماهنشان (3)

  *

  *

  30

  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته پرستاری

  12

  ماما

  ایجرود (2)

  طارم (2)

  ماهنشان 1)

  *

  -

  5

  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مامایی

  13

  بهیار

  ایجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه در رشته بهیاری

  14

  کاردان اتاق عمل

  ایجرود

  *

  *

  3

  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا گواهینامه فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

  15

  کارشناس هوشبری

  ایجرود

 

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته هوشبری

  16

  کاردان هوشبری

  ایجرود (2)

  خدابنده (1)

  ماهنشان (1)

  *

  *

  4

  دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته هوشبری

  17

  کارشناس رادیولوژی

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

  18

  کاردان رادیولوژی

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

  19

  کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های علوم تغذیه و تغذیه

  20

  کاردان آزمایشگاه

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته علوم آزمایشگاهی

  21

  کارشناس امور بیمارستانها

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های اداره امور بیمارستانها و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  22

  مسئول پذیرش، آمار و مدارک پزشکی

  ایجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته مدارک پزشکی

  23

  مسئول امور فوریتهای پزشکی

  ایجرود (1)

  خدابنده (2)

  طارم (1)

  ماهنشان (1)

  -

  *

  5

  دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته فوریتهای پزشکی

  همچنین دارا بودن گواهینامه معتبر رانندگی و حصول تجارب لازم

  24

  کارشناس بهداشت محیط

  ایجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته بهداشت محیط

 

  

  1- شرایط عمومی استخدام

  1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

  2/1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

  3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).

  4/1- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

  5/1- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر.

  6/1- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود.

  7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.

  8/1- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

  9/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

  2- شرایط اختصاصی استخدام

  1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 25 سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی، 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان دکتری تخصصی (تا تاریخ انتشار آگهی).

  تبصره - موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

  الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

  ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال.

  ج) آزادگان، فرزندان شاهد، جانباز 25% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

  د) داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیررسمی آنها.

  هـ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور (مشمولین ضریب K ) انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.

  2/2- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی و مشمولین ضریب K ) می باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

  تبصره - مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی و مشمولین ضریب K ) که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند، می توانند در امتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد الزامی است.

 

  3- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

  ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد:

  1/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

  الف) تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت تکمیل گردد)

  ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 60000 (شصت هزار) ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی و 40000 (چهل هزار) ریال برای دارندگان مدارک دیپلم به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.)

  ج) یک قطعه عکس 4*3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

  2/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی:

  داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.

  - اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

  - اصل به همراه تصویر کارت ملی

  - اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

  - اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران)

  - اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( نیروهای طرحی یا مشمولین ضریب K ) یا معافیت از آن

  - اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

  - اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط.

  - اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

  تبصره - قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 

  4- نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

  1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ 15/3/91 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.zums.ac.ir اقدام نمایند.

  2/4- به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

  5- زمان توزیع کارت و زمان آزمون

  داوطلبان ضروری است از تاریخ 22/3/91 لغایت 24/3/91 با مراجعه به آدرس اینترنتی دانشگاه و با وارد کردن شماره رهگیری و شماره ملی خود نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق جایگاه اینترنتی دانشگاه اقدام و با همراه داشتن کارت ملی خود در جلسه آزمون شرکت نمایند. بدیهی است مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و از ورود داوطلبان بدون کارت آزمون و کارت ملی به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد. همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

  6- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:

  1/6- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی عمومی 3- ریاضی و آمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهار گزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

  تبصره - اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

  2/6- امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

 

  7- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری:

  1/7- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- معارف اسلامی 2- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی 3- زبان و ادبیات فارسی 4- فناوری اطلاعات 5- زبان انگلیسی 6- ریاضی و آمار مقدماتی، با ضریب یک و به صورت چهار گزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود.

  تبصره - اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

  2/7- امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود.

 

  8- تذکرات

  1/8- ایثارگران شامل جانبازان، ‌آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

  2/8- از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه سی(30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد، بیست و پنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و پنج (5) درصد سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) درصد و آزادگان زیر سه (3) سال و خواهران و برادران شهدا اختصاص می یابد. در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است.

  3/8- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، انجام خواهد شد.

  4/8- استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

  5/8- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

  6/8- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از سه (3) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

  7/8- تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد. بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:

  الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

  ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.

  تبصره: در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام بومی تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیربومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

  8/8- کارکنان غیررسمی شاغل در دانشگاه به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه و نیز تجارب مکتسبه در طرف قرارداد 2 درصد و حداکثر تا 20 درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی اعم از عمومی، امتحان تخصصی به صورت جداگانه اضافه خواهد شد. چنانچه پس از اعمال افزایش امتیاز فوق این دسته از کارکنان در شرایط مساوی با دیگر شرکت کنندگان قرار گیرند، از اولویت برخوردار خواهند شد.

  9/8- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  10/8- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده دواطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.

  11/8- اخذ تأییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی دانشگاهها الزامی است.

  12/8- کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی (60% نمره امتحان) صرفاً به منزله تأیید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان به منظور گزینش بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.

  13/8- انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان 5/1 برابر ظرفیت مور نیاز از میان افرادی که حدنصاب نمره امتحان عمومی را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی امتحان تخصصی صورت می گیرد.

  14/8- انتخاب نهائی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

  تبصره - داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده (فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش به کارگزینی دانشگاه اعلام می شود)، کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نماید ، در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد (کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت می پذیرد).

  15/8- از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد محضری به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.

  16/8- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به استخدام ذخیره اقدام نماید.

  17/8- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان استخدامی از طریق سایت اینترنتی، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

  تبصره: در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان، اطلاع رسانی از طریق روزنامه های محلی و رسمی کثیرالانتشار خواهد بود.

  18/8- با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد ، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک نمایید.