ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

کارگاه کتابدار بالینیکتابدار بالینی

کارگاه تخصصی کتابدار بالینی منطقه شش آمایشی کشوری بتاریخ 9-11 اسفند سالجاری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان برگزار گردید

این کارگاه سه روزه با حضور کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، خمین، ساوه، البرز، قم، قزوین و زنجان برگزار شد. مدرسین کارگاه جناب آقای دکتر کبیری و سرکار خانم امین پور بودند. جناب آقای دکتر علیرضا شغلی معاون تحقیقات و فناوری با حضور در این کارگاه از همکاری نزدیک مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه ابراز خرسندی و از حمایتهای بی دریغ جناب آقای دکتر کبیری و سرکار خانم امین پور جهت برگزاری کارگاههای متعدد تشکر و قدردانی کردند. همچنین ایشان تلاش‌های مستمر مدیر اطلاع‌رسانی دانشگاه و زیرمجموعۀ آن را در برگزاری کارگاه یادآور شدند.
مهم ترین محورهای آموزشی کارگاه:
    آشنایی با مفهوم (کتابدار
بالینی)/ آشنایی با انواع منابع اطلاعاتی موثر در تصمیم‌گیری‌های بالینی.
    آشنایی با مقالات مروری نظام مند و جایگاه آن‌ها در تصمیم‌گیری بالینی.
    جایگاه و نقش کتابداران
بالینی در تصمیم‌گیری‌های پزشکی.
    گایدلاین‌های پزشکی.
    پزشکی مبتنی بر شواهد.
    آشنایی با بانک اطلاعاتی Cochrane در محیط Wiley
    آشنایی با مجموعه‌های Clinical Key Doctors

    آشنایی با مجموعه  UpToDate

در دومین روز از برگزاری کارگاه، برنامه بازدید از مکانهای دیدنی شهر زنجان اجرا شد.

تصاویر مربوطه