حوزه ریاست

President Domain 

نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز قزلباش
مرتبه: استادیار
درجه علمی: متخصص رادیولوژی
سمت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
پست الکترونیک pghezelbashzums.ac.ir


روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

 

نام و نام خانوادگی
 
تخصص مدت مسئولیت

دکتر حمیدرضا صادقی پور
 
دکترای تخصصی فیزیولوژی از 21/04/66 تا 09/07/69

دکتر علی اکبر زینالو
 
متخصص اطفال از 07/10/69 تا 31/02/73

دکتر حمید رضا پور حسینی
 
متخصص قلب و عروق از 01/03/73 تا 01/11/76

دکتر حسن شریفی
 
متخصص اطفال از 02/11/76 تا 07/04/78

دکتر محمد خانی
 
متخصص قلب و عروق از 08/04/78 تا 13/01/85

دکتر رحیم سروری زنجانی
 
دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی از 14/01/85 تا 14/11/92

دکتر علیرضا بیگلری
 
متخصص زنتیک انسانی MD, PhD از 15/11/92 تا 03/07/96

دکتر پرویز قزلباش
 
متخصص رادیولوژی 03/07/96 تا...

  
نام و نام خانوادگی سمت
شماره تلفن
 

دکتر سعید سرداری
 
جانشین رئیس دانشگاه در امور اجرایی و مدیر حوزه ریاست
33424771-3
 

حسام اسکندری
 
مسئول دفتر ریاست
33156246-7
 

حامد خاتمی
 
مسئول دفتر ریاست
33156246-7
 

علیرضا ناصر
 
کارشناس حوزه ریاست
33156246-7
 

فرشته وهابی خرمی
 
کارشناس آموزش حوزه ریاست
33156242
 

فرهاد رضایی
 
کارشناس اسناد حوزه ریاست
33156482
 

علی مصائبی
 
مسئول ارتباطات
33156246-7
 

مهندس زهرا نصر
 
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست 33156423

سیمین عبدی جم
 
مسئول دبیرخانه حوزه ریاست 33156210

شهلا ندرلو
 
اپراتور و متصدی امور دبیرخانه حوزه ریاست 33156211

نسترن مقدم
 
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست 33156413