حوزه ریاست

President Domain 

نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز قزلباش
مرتبه: استادیار
درجه علمی: متخصص رادیولوژی
سمت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
پست الکترونیک pghezelbashzums.ac.ir


روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

 

نام و نام خانوادگی
 
تخصص مدت مسئولیت

دکتر حمیدرضا صادقی پور
 
دکترای تخصصی فیزیولوژی از 21/04/66 تا 09/07/69

دکتر علی اکبر زینالو
 
متخصص اطفال از 07/10/69 تا 31/02/73

دکتر حمید رضا پور حسینی
 
متخصص قلب و عروق از 01/03/73 تا 01/11/76

دکتر حسن شریفی
 
متخصص اطفال از 02/11/76 تا 07/04/78

دکتر محمد خانی
 
متخصص قلب و عروق از 08/04/78 تا 13/01/85

دکتر رحیم سروری زنجانی
 
دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی از 14/01/85 تا 14/11/92

دکتر علیرضا بیگلری
 
متخصص زنتیک انسانی MD, PhD از 15/11/92 تا 03/07/96

دکتر پرویز قزلباش
 
متخصص رادیولوژی 03/07/96 تا...

  
نام و نام خانوادگی سمت
شماره تلفن
 

دکتر مصطفی محمدی
 
 مدیر حوزه ریاست 33018100 

حسام اسکندری
 
مسئول دفتر ریاست 33018100 

حامد خاتمی
 
مسئول دفتر ریاست 33018100 

علیرضا ناصر
 
کارشناس حوزه ریاست 33018100 

فرشته وهابی خرمی
 
کارشناس آموزش حوزه ریاست
33018354
 

مهندس زهرا نصر
 
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست 33130773

سیمین عبدی جم
 
مسئول دبیرخانه حوزه ریاست 33018403

شهلا ندرلو
 
اپراتور و متصدی امور دبیرخانه حوزه ریاست 33018401

نسترن مقدم
 
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست 33018402