ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

<a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">يزد؛ ميزبان كنگره ي بين المللي طب توليد مثل </a> <a href="http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=163874">همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت </a> <a href="http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=164229">برگزاری دومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- بخش بانوان </a>