اعضای هیئت تحریریه مجله علمی دانشگاه

 | Post date: 2007/10/30 | 
اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ (به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا):
دکتر عاکفه احمدی‌افشار: فوق‌تخصص آسم و آلرژی اطفال، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر علیرضا بیگلــری: متخصص ژنتیک، دانشیار دانشگـاه علوم پزشکی زنجـان
دکتر محمد‌رضا جعفری: دکترای تخصصی فارماکولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محمدمهدی‌ سلطان‌دلال‌: دکترای تخصصی میکروبیولوژی، استـاد دانشگـاه علوم پزشکی تهــران
دکتر فرانک شریفی: فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر علیرضا شغلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر سید‌ جمال‌الدین طبیبی: دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی  تهران
دکتر سقراط فقیه‌زاده: دکترای تخصصی آمار پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محمد‌باقر قـوامی‌: دکترای تخصصی حشره‌شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر یوسف مرتضوی: دکترای تخصصی هماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر علی‌اوسط ملتــی: دکترای تخصصی بیوشیمی، استــاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر سعیده مظلوم‌زاده: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر شمس‌ وزیریان‌: فوق‌تخصص نفرولوژی اطفال، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر علی هانیلو: دکترای تخصصی انگل‌شناسی پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
مشاوران علمی هیأت تحریریه
دکتر سید شمس الدین اطهاری: دکترای تخصصی ایمونولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محمد نعیم بنگش: متخصص جراحی عمومی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر رضا پیرزه: متخصص روانپزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر مریم جامه‌شورانی: متخصص داخلی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر حسین چیتی: فوق‌تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر نرجس خواصی: متخصص طب سنتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محسن داداشی: متخصص روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر عاطفه کاظمی: متخصص زنان و زایمان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر افسانه کرمی: متخصص عفونی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر گیتی کریمخانلویی: دکترای آموزش زبان انگلیسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر حسین مصطفوی:دکترای تخصصی علوم اعصاب، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر معصومه نمدیان: دکترای تخصصی آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر حبیب ضیغمی: دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محمود حکمی: دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محمدرضا زراعتی: متخصص بیهوشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر الهام حسینی: دکترای تخصصی بیولوژی و تولید مثل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر شاهین بشارتی: فوق تخصص غدد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

View: 24088 Time(s)   |   Print: 3877 Time(s)   |   Email: 623 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Advances in Medical and Biomedical Research

Designed & Developed by : Yektaweb  Co-Publisher: Farname Inc.