جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای اسدی خیاوی

دکتر اصغر مرزبان، دکتر روجا روحانی، دکتر رمضان فلاح، دکتر مسعود اسدی خیاوی،
دوره 26، شماره 114 - ( 1-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: عوامل خطر متعددی بر شاخص‌های رشدی نوزادان حین تولد اثر گذار است ولی علل واضحی برای آن معرفی نشده است. در این بین شواهدی از تاثیر سطح خونی بالای سرب در مادران بر رشد نوزادان گزارش شده است. با توجه به مواجهه بالای ساکنین استان زنجان با سرب، مطالعه حاضر جهت بررسی سطح سرب خون بندناف و ارتباط آن با وزن حین تولد نوزادان در مقایسه با مطالعات مشابه مناطق غیر آلوده با سرب طراحی گردید.
روش بررسی: مطالعه بصورت مورد-شاهدی بر روی 300 نوزاد متولد شده در بیمارستان‌های استان زنجان انجام شد. نمونه خون بند ناف
150 نوزاد با Low Birth Weight (LBW) (وزن کمتر از2500 گرم) به‌عنوان گروه مورد و 150 نوزاد با وزن 2500 - 4500 گرم به‌عنوان نوزادان با وزن طبیعی در گروه شاهد لحاظ گردید. سپس سطح خونی سرب به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه‌گیری شد و داده‌ها با آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میزان سرب خون بند ناف نوزادان LBW (37/10 ± 79/17 میکروگرم در لیتر) نسبت به نوزادان با وزن طبیعی (73/4 ± 42/9 میکروگرم در لیتر)، به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. چنین ارتباطی (بالا بودن میانگین سطح سرب در نوزادان LBW نسبت به نوزادان با وزن طبیعی) درون گروه‌های نوزادی توزیع شده بر اساس متغیر‌های سن و تحصیلات مادر وجود نداشت اما با متغیر جنسیت نوزادان، تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین سطح سرب این دو گروه نوزادان دیده شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه، میانگین سطح سرب در نمونه خون بند ناف نوزادان LBW بیشتر از نوزادان با وزن طبیعی است لذا، سطح سرب بالای خون می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل کم وزنی حین تولد در نوزادان مطرح باشد.
 
دکتر ستار جعفری، دکتر سلیم جهانگیری، دکتر مجتبی فلاح نژاد، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر مسعود اسدی خیاوی،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: گاستروستومی به روش اندوسکوپیک از طریق پوست Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) تکنیک انتخابی برای دسترسی روده‌ای در بیمارانی است که نیاز به تغذیه طولانی مدت روده‌ای دارند. این مطالعه به منظور بررسی پیامدها و عوارض ناشی از PEG انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 77 بیمار بزرگسال (45 مرد و 32 زن؛ میانگین سن: 7/19 ± 9/58 سال؛ حداقل: 14 سال و حداکثر:
89 سال) که حد فاصل سال‌های 93 تا94 برای اولین بار در بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهر زنجان تحت
PEG قرار گرفته بودند، بررسی شدند. عوارض این مداخله، سه هفته و سه ماه بعد از گذاشتن PEG مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت زندگی (QoL) با استفاده از پرسشنامه Karnofsky  قبل از تعبیه PEG و سه ماه پس از آن، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: حوادث عروق مغزی (5/26 درصد)، بیماری‌های قلبی- تنفسی (6/20 درصد) و مسمومیت دارویی و مسمومیت ناشی از سو مصرف مواد
(2/16 درصد) شایع‌ترین اندیکاسیون‌های تعبیه
PEG بودند. در مجموع 5/26 درصد (18 مورد) از بیماران دچار عارضه شده بودند. میزان فراوانی بروز عارضه در پایان هفته‌ی سوم و ماه سوم به ترتیب 6/17 درصد و 8/11 درصد بود. نشت شایع‌ترین عارضه ی مشاهده شده بود. تفاوت آماری معناداری بین نمره‌ی کیفیت زندگی این بیماران قبل و پس از تعبیه PEG مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: گاستروستومی به روش اندوسکوپیک از طریق پوست (PEG) یک روش ایمن و کم تهاجمی است که با عوارض کمی همراه است.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb