جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای افتخار

دکتر بیتا افتخار سادات، دکتر سید کاظم شکوری، دکتر بابک محودیان،
دوره 12، شماره 49 - ( دى 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف : استئوآرتریت زانو یکی از شایع‌ترین علل ناتوانی مزمن در افراد مسن به شمار می رود. علی‌رغم کاربرد وسیع لیزرکم انرژی به عنوان یک مودالیته‌ی ضددرد در استئو آرتریت زانو، در مورد اثرات ضد درد آن عقاید ضد و نقیضی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد درد لیزر کم انرژی در تسکین درد مبتلایان به استئوآرتریت زانو همراه با سایر درمان‌های دارویی و غیردارویی است که در سال 1382 در تبریز انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه با طراحی کار آزمایی بالینی انجام شد. 143 بیمار در دو گروه شاهد (79 نفر) و مورد (64 نفر) بررسی شدند. گروه مورد تحت درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی و لیزرکم انرژی به مدت 10 جلسه ( با شدت یک ژول بر سانتی متر‌مربع و در مجموع به مقدار 9 ژول در هر زانو) قرار گرفتند و افراد گروه شاهد تنها تحت درمان دارویی و فیزیوتراپی قرار گرفتند. شدت درد قبل و بعد از درمان به وسیله‌ی شاخص افتراق بصری اندازه گیری و با استفاده از آزمون‌های آماری تی زوج و تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. یافته‌ها: میانگین کاهش درد در گروه شاهد 48/1± 45/2 بود. میانگین کاهش درد در گروه مورد 32/1± 62/2 بود. در مقایسه‌ی میانگین کاهش درد بعد از اتمام جلسات درمانی ما بین دو گروه شاهد و مورد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه، لیزرکم انرژی در درمان درد مبتلایان به استئو آرتریت زانو اثری بیش‌تر از درمان‌های رایج دارویی و فیزیوتراپی ندارد. انجام مطالعات مداخله‌ای بیشتر و به کارگیری شدت‌ها و مدت زمان‌های مختلف لیزر توصیه می‌گردد.


دکتر جعفر نوروزاده، ابراهیم افتخار، فریبرز حق پرست، دکتر کمال خادم وطن، مهناز اخلاصمند،
دوره 15، شماره 60 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: در ایران حدود 38 درصد از علل مرگ و میر را بیماری‌های قلبی، عروقی تشکیل می‌دهد. امروزه مشخص شده است که عوامل خطر رایج بیماری‌های قلبی، عروقی به تنهایی نمی‌توانند شیوع بالای بیماری را توجیه کنند. برخی مطالعات نقش استرس‌اکسیداتیو را در افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری دخیل دانسته‌اند. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص‌های استرس‌اکسیداتیو در افراد با گرفتگی عروق کرونر و نیز بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی در مقایسه با گروه کنترل می‌باشد. روش‌بررسی: در این مطالعه سه گروه شامل 38 بیمار با گرفتگی عروق کرونر و بدون سکته‌ی قلبی (متوسط سن 6/8 ± 5/56 سال)، 20 بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی (متوسط سن 7/7 ± 8/50 سال) و 55 نفر شخص سالم (متوسط سن 5/8 ± 8/49 سال) به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. مقادیر ویتامین E با HPLC، گلوتاتیون و مالون‌دی‌آلدئید با اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: سطوح پلاسمایـی مالون‌دی‌آلدئید در هر دو گروه بیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری را (05/0 >P) نشان داد. سطوح پلاسمایی ویتامین E در بیمارانی که تنها گرفتگی عروق کرونر داشتند و گلوتاتیون هر دو گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان دادند (05/0 >P). بین مقادیر مالون‌دی‌آلدئید، ویتامین E و گلوتاتیون دو گروه بیمار اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش مولکول‌های آنتی‌اکسیدان به‌ ویژه گلوتاتیون و افزایش چربی‌های اکسیده از طریق القا‌ی برخی مسیرهای انتقال سیگنال شاید بتواند در پاتوژنز بیماری‌های قلبی، عروقی و صدمات بافتی مربوطه دخیل باشد.


دکتر علیرضا عشقی، دکتر مصطفی رضایی‌فر، دکتر مهدی جعفرزاده سامانی، دکتر بهشته ملک افضلی، دکتر مهرداد افتخاری،
دوره 18، شماره 73 - ( 4-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: دیدگاه والدین در مورد روش درمان کودک یکی از مهم‌ترین فاکتورهای درمان می‌باشد. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه والدین درباره‌ی انجام درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی ‌بود. روش بررسی: شرکت کنندگان در این مطالعه‌ی مقطعی توصیفی تحلیلی، از میان والدین کودکانی که تحت درمان دندانپزشکی تحت بی هوشی عمومی در بیمارستان‌های شهر اصفهان در سال 87 قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. دو پرسشنامه شامل گزینه‌هایی در مورد میزان رضایت والدین نسبت به درمان تحت بی‌هوشی عمومی و دلایل انجام درمان دندانپزشکی تحت بی‌هوشی عمومی طی مصاحبه‌ای حضوری تکمیل گردید. از آزمون کای دو و Correlation برای سنجش آماری آن‌ها استفاده شد. یافته‌ها: رضایت کلی بیش از 80 درصد والدین از درمان بالاتر از حد متوسط بود. توصیه‌ی پزشک با بیش از 70 درصد بیشترین عامل انتخاب این روش درمانی بود. بیش از 45 درصد والدین عدم ترس کودک را عمده‌ترین مزیت این درمان در مقایسه با درمان در مطب عنوان کردند، تجربه‌ی درد زیاد و انتقال ترس از اطرافیان هم از علل اصلی ترس کودک از درمان داخل مطب، از نظر والدین بوده است. نتیجه‌گیری: از آنجایی که در مطالعه‌ی حاضر دیدگاه اکثر والدین در مورد درمان‌های انجام شده تحت بی‌هوشی مثبت بود با آگاهی‌رسانی کافی در سطح جامعه نسبت به وجود چنین گزینه‌ی درمانی، می‌توان شاهد بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان و بهبود عملکرد سیستم دهانی و دندانی آن‌ها بود.


دکتر محمدحسین صومی، دکتر امیر طاهر افتخارالسادات، دکتر محسن مسعودی، دکتر مسعود شیر محمدی، دکتر شهناز نقاشی،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سرطان معده شایع‌ترین سرطان در استان آذربایجان شرقی است. در جوامع با شیوع بالای سرطان معده دیس پپسی می‌تواند اولین علامت سرطان معده باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات مخاطی در معده بیماران دیس پپتیک استان آذربایجان شرقی و استان هرمزگان و مقایسه‌ی این دو گروه با هم بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 101 بیمار دیس پپتیک آذربایجانی و 90 بیمار هرمزگانی انتخاب شدند. قبل ازانجام آندوسکوپی اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافیک، عوامل خطر سرطان و عادات غذایی از بیماران اخذ گردید. حین آندوسکوپی از 5 نقطه‌ی متفاوت از معده بیماران بیوپسی برداشته شد و نمونه‌ی دیگری از آنتروم جهت (RUT) Rapid Urea's Test تهیه گردید. نمونه‌های گرفته شده جهت تغییرات هیستو پاتولوژیک بررسی شد و نتایج حاصله از دو گروه با هم مقایسه گردید. یافته‌ها: از 101 بیمار آذربایجانی (48 زن و 53 مرد) و 90 بیمار استان هرمزگان (28 مرد و 62 زن) ضایعات موجود در اندوسکوپی در 3/68 درصد بیماران آذربایجانی و 1/81 درصد بیماران هرمزگانی (031/0P=) و آلودگی با هلیکو باکتر پیلوری در 3/69 درصد بیماران آذربایجانی و 1/84 درصد بیماران هرمزگانی مثبت گزارش گردید (01/0P=) گاستریت مزمن فعال و گاستریت مزمن در 3/72 و 8/23 درصد بیماران آذربایجانی و 6/73 و 3/25 درصد بیماران هرمزگانی مشاهده گردید (48/0=P). میانگین نمره‌ی شدت گاستریت مزمن برای بیماران آذربایجانی2/3± 5/8 و برای بیماران هرمزگانی 8/2± 9/10 (001/0< P و 2494=u) و میانگین نمره‌ی گاستریت حاد برای بیماران آذری و بندری به ترتیب 3± 4/3 و 7/5± 6/7 (001/0< P و2572=u) بود. از نظر متاپلازی (8/0=P و 4362=u) و آتروفی (9/0=P و 4389=u) تفاوتی بین دو گروه نبود و موردی از دیس پلازی گزارش نشد. الگوی گاستریت در بیماران آذربایجانی و هرمزگانی به ترتیب در 1/64 و 3/83 درصد به‌صورت پان گاستریت یا کورپوس پره دامیننت بود (01/0P=). نتیجه‌گیری: میزان آلودگی با هلیکو باکترپیلوری و تغییرات هیستو پاتولوژیک دربیماران بندری بیشتر از بیماران آذری می‌باشد. این تغییرات بیشتر به فرم پان گاستریت و کورپوس پره دامیننت است.


دکتر بهناز مولایی، دکتر فرناز محمدیان، دکتر مریم افتخار، دکتر مریم السادات دیارجانی، دکتر حمید رضا قافله باشی،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: پره اکلامپسی از جدی‌ترین بیماری‌های بارداری پرخطر است که سلامت زنان و جنین شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند با مشکلات شدید مادری- جنینی و حتی مرگ همراه باشد. از علایم این بیماری، وجود پروتئینوری و فشارخون بالا است. تشخیص سریع‌تر این بیماری، می‌تواند اهمیت ویژه‌ای در پیشگیری و یا به حداقل رساندن اثرات آن بر مادر و جنین داشته باشد. این مطالعه جهت تعیین رابطه پروتئینوری 24 ساعته ادراری با نسبت پروتئین به کراتینین در ادرار زنان مبتلا به پره اکلامپسی انجام گردید.

روش‌ بررسی: از 300 زن مشکوک به پره‌اکلامپسی بستری در بیمارستان آیت اله موسوی شهر زنجان ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان پروتئین دفع شده و یک نمونه‌ی تصادفی ادرار برای تعیین نسبت پروتئین به کراتینین دفع شده تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج آزمایشات همراه با یافته‌های دموگرافیک در پرسشنامه‌ای ثبت گردید. برای آنالیز یافته‌ها، از نرم‌افزار آماری SPSS ، و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و نمودار ROC استفاده گردید.

یافته‌ها: نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه‌ی ادرار تصادفی با پروتئین ادرار 24 ساعته دارای ارتباط قابل توجهی بود (001/0, P< 76/0=r)، حساسیت و اختصاصیت نسبت پروتئین به کراتینین برای پیش بینی پروتئینوری به میزان 300 میلی‌گرم و 2000 میلی‌گرم در 24 ساعت به ترتیب 38/0 درصد و 64/1[a1]  درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی حاضر، تست نسبت پروتئین به کراتینین می‌تواند جایگزین مناسبی برای تست سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته باشد.


 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb