جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای امامی خوانساری فیروزه

دیزجی رعنا، د کتر بختیاریان اعظم، د کتر محقق عباس، امامی خوانساری فیروزه، د کتر قاضی خوانساری محمود،
دوره 11، شماره 45 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: پرفشاری خون شیوع بالایی داشته و عامل زمینه ای بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی و افزایش مرگ و میر در افراد جامعه است. عوامل متعددی در افزایش فشار خون دخالت دارند. آلاینده های محیطی از جمله سرب به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش فشار خون مطرح شده اند. از این رو مطالعه حاضر به منظور تعیین سطح سرمی سرب در افراد مبتلا به پرفشاری خون در مقایسه با افراد طبیعی در مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شریعتی تهران، در سال 1381 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی از نوع مورد ـ شاهدی بر روی 80 فرد مبتلا به پرفشاری خون به عنوان گروه مورد و 80 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انجام شد. کلیه افراد با سابقه فشار خون بالا، مصرف داروهای ضد فشار خون و فشار خون بالاتر از 90/140 میلی متر جیوه به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند. هیچ یک از افراد سابقه بیماری های زمینه ای کلیوی، ریوی و سیستمیک را نداشته و سیگاری نبودند. پس از جمع آوری اطلاعات زمینه ای نمونه های خون وریدی جهت اندازه گیری سطح سرمی سرب اخذ و میزان سرب با استفاده از سیستم کوره گرافیتی در دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: غلظت سرب خون افراد مورد مطالعه در محدوده صفر تا 5/16 میکروگرم بر دسی لیتر و میانگین آن 8/3 میکرو گرم بر دسی لیتر بود. میانگین غلظت سرب خون در افراد با پر فشاری خون 4/0 ±1/5 و در افراد طبیعی 3/0 ±7/2 میکرو گرم بر دسی لیتر بود. غلظت سرب در گروه مردان با فشارخون بالا 6/0± 6/5 و در مردان با فشارخون طبیعی 4/0 ±3 میکرو گرم بر دسی لیتر به دست آمد ((P<0.0001. این میزان در گروه زنان با فشارخون بالا 6/0 ±8/4 و در زنان با فشارخون طبیعی 5/0 ±3/2 میکروگرم بر دسی لیتر بود (P<0.0001). میزان سرب خون در سنین 40 تا 59 سالگی در افراد با فشارخون بالا نسبت به افراد طبیعی افزایش معنی داری داشت (P<0.01)، ولی در گروه سنی 60 تا 70 سال اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری و توصیه ها: احتمالا افزایش میزان سرب خون سبب افزایش خطر پر فشاری خون در جامعه می شود و بیشترین افزایش فشارخون در محدوده سرب خون 7/5± 2/1 میکروگرم در دسی لیتر است. انجام مطالعات گسترده تر در جوامع بزرگ تر توصیه می شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb