جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای بخشی

رامین بخشی بی‌نیاز، دکتر یوسف مرتضوی، رضا طاهر خانی، نرگس دهقان نژاد، لیلا مصطفایی، فاطمه سفیدی، دکتر مهدی آزاد،
دوره 22، شماره 91 - ( 2-1393 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: شناخت دقیق نیازهای بیماران لوسمیک و حرکت در جهت رفع آن‌ها سبب ارتقای استانداردهای سلامت در کشور خواهد شد. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی این نیازها و بررسی روند تشخیص و درمان بیماران لوسمی در ایران به همراه کاستی‌های موجود از دیدگاه صاحب نظران این امر انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی است که به روش خوشه‌ای تصادفی بین 101 نفر از متخصصین هماتولوژی، هماتو اونکولوژی و پاتولوژی شاغل در سراسر کشور انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 80/0 و روایی معتبر انجام گرفت. به منظور آنالیز داده‌ها از آزمون آماری Chi-Squareاستفاده شد. یافته‌ها: طبق دیدگاه متخصصین، کمبود امکانات پیشرفته مورد نیاز تشخیصی در شهرهای کوچک، عدم تشخیص به موقع خصوصا در مورد لوسمی‌های مزمن و توجه ناکافی به وضعیت روحی بیماران در طی پروسه درمان از جمله مهم‌ترین معضلات سیستم تشخیص و درمان لوسمی‌ها در ایران به شمار می‌آید. نتیجه گیری: معطوف شدن سیاست‌های سلامت به سوی توجه بیشتر به تجهیز مراکز درمانی در تمامی استان‌ها و کاهش سیاست‌های منتج به تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ، توجه کافی به وضعیت روحی بیماران توسط مراکز مشاوره در پروسه‌ی درمان و در نهایت حمایت مالی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از بیماران لوسمیک، مسیر رسیدن به سطح استانداردهای مدرن را هموارتر از گذشته خواهد کرد.


دکتر فائزه خزیمه، دکتر زهرا گلستان نژاد، دکنر عزیزالله باختری، دکتر مهین بخشی، هژیر یوسف شاهی، شاهین گوانجی،
دوره 24، شماره 107 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: اخیرا استفاده از پپتید‌های دارویی جهت ساخت داروهای نوین مورد توجه می‌باشد. از این میان نانو پپتید بروینین-2R، دارای طیف وسیعی از عملکردهای زیستی می‌باشد. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی اثر بروینین-2R بر روی سلول‌های اسکواموس سل کارسینوم دهانی (KB) در مقایسه با سلول طبیعی فیبروبلاست موش (L929) در شرایط In vitro انجام گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سلول‌های اسکواموس سل کارسینوم دهانی (KB) و رده‌ی سلول طبیعی فیبروبلاست موش (L929) به‌عنوان شاهد کشت شدند. سلول‌ها با غلظت‌های مختلف پپتید بروینین-2R (1/0تا 30 ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ بر ﻣﻴﻠﻲ‌ﻟﻴﺘﺮ) به مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. میزان زنده بودن سلول‌ها به روش MTT تعیین گردید. سپس داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 به روش one way ANOVA و توکی مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان غلظت کشندگی 50 درصدی (IC50 )در این مطالعه برای پپتید بروینین-2R، بر دو رده‌ی سلولیKB  و L929 به‌ترتیب برابر با 48/15 و 14/24 میکروگرم بر میلی‌لیتر به‌دست آمد. نسبت IC50 رده L929 به IC50 سلول اسکواموس کارسینوم دهانی برابر با 56/1 می‌باشد که نشان از نیاز بیشتر غلظت بروینین-2R به میزان تقریبا 5/1 برابر برای مشاهده اثر کشندگی 50 درصدی روی سلول L929 نسبت به رده‌ی سلولیKB  دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پپتیدبروینین-2R، دارای اثر سمیت سلولی بیشتری بر روی سلول‌های اسکواموس سل کارسینومای دهانی (KB) نسبت به سلول‌های طبیعی فیبروبلاست موش (L929) می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb