جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای برجی

دكتر اباصلت برجی ، دكتر شهرام شهرکی زاهدی، دكتر عبدالوهاب مرادی،
دوره 9، شماره 37 - ( 10-1380 )
چکیده


دكتر ایاصلت برجی، دكتر شهرام شهرکی زاهدی ، دكتر هرمزدیار اعتمادی ،
دوره 10، شماره 38 - ( 1-1381 )
چکیده


د كتر عبدالوهاب مرادی، د كتر زهره یعقوب نژاد، دكتر امیرحسین محققی، دكتر شهرام شهرکی، د كتر اباصلت برجی، محمدرضا فیروزکوهی، ابراهیم میری مقدم، مالک رخشانی، د كتر اسماعیل صانعی مقدم،
دوره 11، شماره 43 - ( تير 1382 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: ویروس انسانی لوسمی سلول T تیپ 1 (HTLV1) عامل بیماری لوسمی سلول T بزرگسالان (ATL) و بیماری میلوپاتی وابسته به HTLV1 و فلج اسپاستیک تروپیکال (TSP) می‌باشد. این ویروس ازطریق انتقال خون یا سرسوزن به ویژه در معتادین تزریقی و هم‌چنین از طریق شیردادن و تماس جنسی ازمرد به زن انتقال می‌یابد. این مطالعه برای یافتن وفور آنتی بادی برعلیه ویروس فوق دربیماران تالاسمی ماژور، به عنوان یک گروه پرخطر و مقایسه‌ی آن با افراد سالم در شهر زابل و زاهدان در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه‌ی کوهورت تاریخی بر روی 190 بیمار شناخته شده با تالاسمی ماژور و 189 فرد سالم از شهرهای زابل و زاهدان انجام شد. از کلیه‌ی افراد 3 میلی لیتر خون در لوله‌ی فاقد ضد انعقاد گرفته و سرم آن‌ها جدا شد. سپس به روش الیزا آنتی بادی ضد HTLV1 در آن‌ها جستجو شده و در موارد مثبت برای تعیین تیپ ویروس از روش وسترن بلات استفاده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی بیان و برای مقایسه‌‌ی گروه‌ها از آزمون کای دو استفاده شد. یافته‌ها: آنتی بادی برعلیه HTLV1 در 6/1 درصد بیماران تالاسمیک و 5/0 درصد افراد سالم یافت شد. هیچ یک از افراد مثبت، سابقه‌ی دریافت خون از استان خراسان را نداشته، و هیچ رابطه‌ای بین سن، جنس، فامیل بودن پدر و مادر، وجود فرد تالاسمیک در خانواده و سابقه‌ی مسافرت به استان خراسان با ابتلا به HTLV1 دیده نشد. نتیجه گیری و توصیه‌ها: نتایج حاکی از آن است که احتمالاً راه اصلی انتقال HTLV1 در کشور ما انتقال خون می‌باشد. بنابراین لازم است ابتدا تمام جمعیت اهداکننده‌ی خون و سپس فقط اهداکننده های جدید از نظر وجود HTLV1 بررسی شوند تا با تشخیص موارد سرولوژیک مثبت از انتقال این ویروس به بقیه‌ی افراد جلوگیری شود. واژگان کلیدی: HTLV1، تالاسمی ماژور، انتقال خون
دکتر اباصلت برجی، دکتر شهرام شهرکی زاهدی، دکتر تقی ناصر پور فریور، دکتر اصغر فضایلی، دکتر امیرحسین محققی فرد، دکتر محمد بکائیان،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: فارنژیت و عارضه‌ی مهم رماتیسم قلبی ناشی از عفونت با استرپتوکک بتاهمولیتیک گروه A ، یکی از مشکلات عمده‌ی بهداشتی ـ درمانی کودکان می‌باشد. از آنجایی که حاملین این باکتری نقش موثری در انتشار عفونت در خانواده و مدرسه دارند و با توجه به مواردی که از مقاومت دارویی مشاهده شده است، این مطالعه جهت تعیین شیوع نسبی کلونیزاسیون حلقی استرپتوکک گروه A در کودکان دبستانی شهر زاهدان و تعیین مقاومت دارویی آن در سال 1380 انجام شد. روش بررسی: از گلوی 555 دانش آموز دختر و پسر سالم (بدون علاومت فارنژیت) دبستان‌های ابتدایی سطح شهر که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌‌ای انتخاب شده بودند، طی فصل زمستان با سواپ استریل نمونه برداری شد و پس از کشت در محیط بلاد ـ آگار و جدا سازی باکتری، آزمایش حساسیت ضد میکروبی انجام شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: شیوع حلقی استرپتوکوک بتا همولیتیک A 1/10 درصد (56 نفر) تعیین شد. میزان کلونیزاسیون در دختران (17/10 درصد) کمی بیشتر از پسران (10درصد) بود. اگر چه میزان شیوع این باکتری در پایه های آموزشی با هم تفاوت داشته است (پایه‌ی اول 3/16 درصد، پایه‌ی دوم 2/7 درصد، پایه‌ی سوم 10 درصد، پایه‌ی چهارم 3/6 درصد و پایه‌ی پنجم 8/10 درصد)، ولی آزمون کای دو اختلاف آماری معنی‌داری نشان نداد. تمامی سوش‌های به دست آمده نسبت به سه آنتی بیوتیک پنی سیلین، اریترومایسین و سفیکسیم حساس بودند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل بیان‌گر لزوم توجه به مسائل بهداشتی کودکان و تدوین برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری‌های ناشی از استرپتوکک بتاهمولیتیک گروه A و عوارض مهم ناشی از آن می باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb